Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Χαρούμενη υπηρεσία

Βασικό στοιχείο της Πνευματικής ζωής είναι η χαρούμενη υπηρεσία. Η χαρά και η άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κάθε στιγμής, κάνουν τον πραγματικό Μαθητή. Η βαρεμάρα και η αναποφασιστικότητα δεν έχουν μέρος στη ζωή του.

Καθοδήγηση δίνεται μέσα στο διαλογισμό για τα επόμενα βήματα στη ζωή. Δεν χρειάζεται να είναι λεκτική καθοδήγηση αλλά συνήθως είναι μια εσωτερική βεβαιότητα. Η εξάσκηση στο διαλογισμό κάνει το άτομο πηγαίο και αυθόρμητο, χωρίς φόβο και αμφιβολία.

Κοιτάξτε μέσα στο διαλογισμό σας να ενεργοποιείτε το είναι σας, να πάλλεστε στην Αγάπη, να εκπέμπετε ενέργεια, να έχετε θετική στάση. Η Αγάπη είναι θετική/ενεργητική κατάσταση ενώ η αμφιβολία κι ο φόβος είναι αρνητικές/παθητικές καταστάσεις. Με το να εκπέμπει κανείς αγάπη και θετικότητα δημιουργεί γύρω του ένα δυναμικό ενεργειακό πεδίο που γίνεται ασπίδα προστασίας. Δομεί δηλαδή κανείς με τη θετικότητα, ένα δυνατό ενεργειακό σώμα. Ο φόβος και η αμφιβολία υποδηλώνουν κενά ενεργειακά, τρύπες... περιττό να πω ότι αυτές τις καταστάσεις του νου πρέπει να τις αποφεύγουμε. Η εξάσκηση στο διαλογισμό και η ενεργοποίηση του είναι μας με Αγάπη, μοιραία θα διώξουν την άγνοια, το φόβο και την αμφιβολία, οπότε μην εστιάζεστε στα σκοτάδια αλλά εστιαστείτε στο Φως κι εκείνο θα δράσει όπως γνωρίζει καλύτερα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)