Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

Πνευματική διεύρυνση και δοκιμασίες

Πολύ συχνά όταν παίρνουμε μια εσωτερική 'αναβάθμιση' και μας ανοίγονται νέοι πνευματικοί-εσωτερικοί ορίζοντες, τυχαίνει στη καθημερινότητα να μας συμβαίνουν διάφορες δοκιμασίες, δοκιμασίες πολύ πρακτικής φύσης.
Αυτή είναι μια διαδικασία που συμβαίνει γιατί σε κάθε πνευματικό άνοιγμα το Φως εισέρχεται πιο βαθιά στη φυσιολογία μας και καθαρίζει παλιό DNA και κάρμα, οπότε έχουμε και στην εξωτερική μας καθημερινότητα διάφορα περιστατικά. ΠΑΝΤΑ τα φαινομενικά 'εξωτερικά' περιστατικά της καθημερινότητάς μας σχετίζονται με την εσωτερική μας πορεία, ΠΑΝΤΑ. Οπότε ας είμαστε πολύ υπομονετικοί με την λύση κάρμα και ποτέ δεν πρέπει να ρίχνουμε την ευθύνη αυτών που συμβαίνουν σε μας σε κάποιον άλλον. Οι άλλοι είναι απλά οι φορείς.

Η συνέχεια και η ενότητα της εσωτερικής μας εξέλιξης με την εξωτερική-υλική καθημερινότητα είναι πολύ ενδιαφέρουσα να την παρατηρούμε και μας βοηθά στη συνειδητότητα. Είναι απαραίτητη η συνειδητοποίηση αυτής της συνέχειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)