Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

"Μέσα στη δική σου σιωπή, σταματά η σιωπή του Θεού"

Οι αισθήσεις που εισρέουν μέσα μας μέσω των αισθητήριων νεύρων γεμίζουν το νου με μυριάδες θορυβώδεις σκέψεις, κι έτσι όλη η προσοχή στρέφεται προς τις αισθήσεις. Η φωνή όμως του Θεού είναι η σιωπή. Μόνον όταν σταματούν οι σκέψεις μπορεί κανείς ν'ακούσει τη φωνή του Θεού να επικοινωνεί μέσα από τη σιγή της ενόρασης. Αυτός είναι ο τρόπος έκφρασης του Θεού. Μέσα στη δική σου σιωπή, σταματά η σιωπή του Θεού. Σου μιλά μέσω της ενόρασής σου.

Για τον πιστό, του οποίου η συνειδητότητα είναι εσωτερικά ενωμένη με το Θεό, είναι περιττή η ακουστική απόκριση από Κείνον. Οι ενορατικές σκέψεις και τα αληθινά οράματα αποτελούν τη φωνή του Θεού. Δεν πρόκειται για ερεθίσματα των αισθήσεων αλλά για το συνδυασμό της σιωπής του πιστού και της φωνής της σιωπής του Θεού.

-Παραμαχάνσα Γιογκανάντα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)