Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

Ενεργοποίηση της ψυχικής φυσιολογίας

Η ανθρώπινη φυσιολογία είναι ένα καταπληκτικό συγκρότημα, το οποίο αναμένει την ενεργοποίησή του. Για να καταστεί ο άνθρωπος Σύνθεος, να ευθυγραμμιστεί δηλαδή με το Πνεύμα, πρέπει να δουλέψει με τη ψυχή. Η ψυχή είναι το ενδιάμεσο μεταξύ Πνεύματος και σώματος, η μήτρα που θα ενώσει αυτά τα δύο. Χωρίς τη ψυχή, το σώμα στην επαφή του με το Πνεύμα θα καιγόταν. Η ψυχή είναι όλο το σύστημα των chakras και nadis και πολλά παραπάνω. Δουλεύοντας κανείς με τα chakras, αρχίζουν αυτά να ενεργοποιούνται. Η ενεργοποίηση θα φέρει τη διεύρυνση της συνειδητότητας. Η συνειδητότητα δεν είναι κάτι το διανοητικό, μια επιφανειακή αναγνώριση κάποιων γνώσεων, αλλά σε πρακτικό επίπεδο, διευρυμένη συνειδητότητα σημαίνει διευρυμένο και πλούσιο ενεργειακό πεδίο, γεμάτο φως και ζωή. Αυτό συνεπάγεται ευδαιμονία βέβαια αλλά και σοφία.

Αν παρατηρήσει κανείς με τη πνευματική όραση τα μωρά, θα δει ότι έρχονται στο κόσμο με ένα πλούσιο ενεργειακό πεδίο, γεμάτο χρώματα, ενέργεια και ζωή. Γι'αυτό άλλωστε αρέσει στο κόσμο να κρατάει μωρά στην αγκαλιά του. Σιγά σιγά λόγω των σκληρών συνθηκών στη γη, το ενεργειακό πεδίο του παιδιού αρχίζει και συρρικνώνεται, πολλά απ΄τα nadis του καταστρέφονται (τα οποία είναι 'ενεργειακές αρτηρίες' απ'όπου περνάει η πράνα/ενέργεια/chi/βιοενέργεια), τα chakras αρχίζουν και κλείνουν λόγω των σοκ και της έλλειψης ενός στοργικού περιβάλλοντως και πραγματικής αγάπης, λόγω των τροφών, των χημικών, των φαρμάκων, αλλά και του χαμηλού κραδασμού και της ενεργειακής μόλυνσης των ατόμων της οικογένειας. Έτσι στην ενήλικη ζωή, καλείται το άτομο να ενεργοποιήσει συνειδητά πια το πεδίο του, να αποκτήσει επαφή και ένωση με τη ψυχή του, να γίνει ψυχικός άνθρωπος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα γίνει κανάλι για το Πνεύμα και έτσι θα υπηρετεί τη Θεία Βουλή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)