Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

Διαλογισμός, η ουσιαστική δράση

Σε τέτοιες φάσεις όπως αυτή που βρίσκεται η ανθρωπότητα τώρα, είναι ουσιώδες να μην μπαίνουμε σε κατάσταση φόβου, θυμού ή άλλου στρες. Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι εκείνοι που με την εσωτερική δομή τους, την ευδαιμονία τους και την αγάπη τους κρατάνε τις ισορροπίες. Και φόβος με αγάπη δεν μπορεί να συνυπάρξει. Ο φόβος είναι έλλειψη αγάπης-ενέργειας. Με το διαλογισμό μας αποταυτιζόμαστε από τη maya του φθαρτού υλικού κόσμου και ενωνόμαστε με την θεϊκή Διάνοια -όσο το δυνατόν ο καθένας- 'κατεβάζοντας' έτσι μόρια συνειδητότητας-ενέργειας εδώ στη γη, πράγμα ιδιαίτερα πολύτιμο αφού η κακότητα είναι άγνοια και η άγνοια είναι έλλειψη ενέργειας-συνειδητότητας-αγάπης.

Μπορεί να φαίνεται παθητική στάση ο διαλογισμός σε τέτοιες ώρες, είναι όμως το πιο ουσιαστικό μέσο για την διάλυση της άγνοιας από τη ρίζα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πόλεμοι γίνονται για να ρουφήξει το αίμα ο ένας του άλλου, από ΦΟΒΟ μην δεν έχει αρκετά για την επιβίωση (πετρέλαιο) ή και άλλους φόβους. Πάντα η βάση για όλα τα κακά είναι ο φόβος και η αναγνώριση του εαυτού μόνο ως το υλικό σώμα, πράγμα που φέρνει ως συνέπεια την αποκοπή απ'το Πατέρα και τη Ροή της Ενέργειας η οποία είναι και Πρόνοια, Καθοδήγηση και Τροφή μαζί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)