Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

Πως συσσωρεύεται και πως διασκορπίζεται η θέληση

Η θέληση είναι θεμελιώδους σημασίας στη πνευματική μας πορεία, αφού είναι αναγκαία για να προχωρήσουμε μπροστά και να σπάσουμε έτσι τις στασιμότητες ή όσα μας κρατούν εγκλωβισμένους. Πως όμως αποκτά κανείς θέληση;

Η θέληση συσσωρεύεται με συνειδητότητα, ρυθμό και εσωτερική συνοχή. Η θέληση είναι ενέργεια και διασκορπίζεται μέσα από ασυντόνιστη και άχαρη λειτουργία στην καθημερινότητα, μέσα από πολυλογίες, μέσα από επαφές με πολλούς ανθρώπους, μέσα από υπερβολές και μέσα από διάσπαση της προσοχής γενικά. Όταν προσπαθούμε πολύ χωρίς εσωτερικό συντονισμό για να καταφέρουμε κάποια πράγματα ή για να ευχαριστήσουμε κάποιους άλλους (κι έτσι να πάρουμε επιβεβαίωση/προσοχή/ενέργεια), τότε πάλι διασκορπίζουμε τη θέλησή μας και λίγη είναι αυτή που μένει για να γίνει κάποιο πνευματικό βήμα. Για να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη και να προχωρήσουμε στο επόμενο πνευματικό επίπεδο, χρειαζόμαστε ένα ποτήρι ξέχειλο από ενέργεια. Γι'αυτό είναι πολύ σοφό να μη διασκορπίζουμε τις ενέργειές μας και άρα τη θέλησή μας. Δεν έχει σημασία αν δουλεύει κανείς ή αν σπουδάζει, αλλά σημασία έχει η ποιότητα αυτών που κάνει στη καθημερινότητα. Εμείς καλούμαστε να εμφυσήσουμε συνειδητά στη καθημερινότητά μας χαρά και θέληση, ώστε να δώσουμε νόημα και ομορφιά στο καθετί. Και όταν δίνουμε ζωή στη ζωή, αυτή η ενέργεια που δίνουμε μας ενδυναμώνει με τη σειρά της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)