Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Συντονισμός με το Λόγο εντός μας

Ο Λόγος είναι Ενέργεια, που δομεί και ενεργοποιεί την ψυχική φυσιολογία. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να συντονιστούν με το Λόγο εντός τους, αρκεί να το θέλουν πολύ και να το κάνουν. Αντιλαμβάνεται κανείς αυτή την ενέργεια σαν κάτι απόλυτο, σαν την πραγματική φύση, την αμετάβλητη Αλήθεια. Αυτό το αμετάβλητο το καλούμε στην τόσο φθαρτή και πρόσκαιρη φυσιολογία μας, για να την ενδυναμώσει και να της δώσει ζωή. Είναι υποχρέωση του καθενός μας να συντονιστούμε μ'αυτή τη Πηγή και να προσπαθήσουμε να 'κατεβάσουμε' ενέργειες που θα δώσουν λίγη αλήθεια και ζωή στα χωμάτινά μας μέρη.

Η έκφραση ευγνωμοσύνης είναι ένας τρόπος εξύψωσης. Με την εξάσκηση της ευγνωμοσύνης, το είναι μας μπορεί και εκφράζει πιο λεπτά και αληθινά στοιχεία, ξεκινώντας ίσως από μια προσευχή ευγνωμοσύνης και καταλήγοντας σε μια προσευχή-κοινωνία πνεύματος.

Είναι καιρός ν'αφήσουμε τις ψευδείς ταπεινότητες που κρύβουν αρκετή δόση εγωισμού και άρνησης, και να περάσουμε σε συνδημιουργία Πατέρα-Υιού. Το δικαίωμα στη θέωση το διεκδικούμε με τον κόπο μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)