Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Γεφύρωμα των αντιθέτων, υπέρβαση της δυαδικότητας

"Προχωρήστε στη πνευματική οδό σαν πάνω σε γέφυρα που πρέπει να περάσετε για να φτάσετε απέναντι. Πολλά είναι εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να γεφυρωθούν και να ισορροπήσουν, πρέπει όμως να βρεθεί ο απέναντι στόχος για να γίνει αυτό. Καθετί έχει το αντίθετό του, που πρέπει να βρεθεί, να πραγματωθεί και τελικά να φτάσει κανείς στην υπέρβαση της αντίθεσης."

****************************

Το παραπάνω μήνυμα ουσιαστικά μας μιλά για την υπέρβαση της δυαδικότητας. Να ενώσουμε δηλαδή όλα εκείνα τα αντίθετα στοιχεία, ώστε να γίνουν ένα. Φυσικά είναι μια πνευματική διαδικασία, που με τη διάνοια δεν μπορούμε να την κάνουμε. Ή για να είμαστε ακριβείς, η διάνοια είναι που προκαλεί τη διαχωριστικότητα και τη δυαδικότητα. Μέσα στο διαλογισμό αυτό ακριβώς προσπαθούμε, την ενότητα του νου. Απ'την οποία ενότητα θα έρθει η γαλήνη και η εσωτερική θεραπεία.

Τι είναι αυτό που προκαλεί δυαδικότητα; Οι χαμηλοί κραδασμοί, δηλαδή η έλλειψη ενέργειας, δεν επιτρέπουν την ενότητα του νου και άρα τη γαλήνη. Για να βρει κανείς εσωτερική ειρήνη πρέπει να έχει πληρότητα ενεργειακή, να κραδαίνεται δηλαδή η φυσιολογία του σε γρήγορες συχνότητες, σε αγάπη και χαρά και ομορφιά. Αυτά τα τελευταία είναι βέβαια και ασκήσεις πνευματικές, στις οποίες σε κάθε διαλογισμό μας οφείλουμε να εξασκούμαστε. Και είναι αυτή η εξάσκηση που θα μάς αναβιβάσει το κραδασμό.

Θα έχετε βρεθεί σε χώρους ή σπίτια στα οποία σάς έπιασε κόπωση, νευρικότητα ή υπνηλία με το που μπήκατε. Σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν χαμηλοί κραδασμοί, σκεπτομορφές αρνητικές και έλλειψη ενέργειας, και καλό είναι να αποφεύγονται. Πιο σπάνια ίσως έχετε βρεθεί σε χώρους που σάς έφεραν γαλήνη, ίσως σε κάποια εκκλησάκια. Ας κάνουμε τη φυσιολογία μας ένα εκκλησάκι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)