Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Καρδιακή επικοινωνία

Η εποχή της ουσιαστικής επικοινωνίας έχει ξεκινήσει και οι άνθρωποι θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την αξία και την ομορφιά της επικοινωνίας με Ήθος. Αυτό προϋποθέτει να μάθουμε να ΑΚΟΥΜΕ τον συνάνθρωπό μας, που είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας έτσι κι αλλιώς. - Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί Άγιοι Γέροντες, όταν κάποιος πήγαινε σε αυτούς για θεραπεία, πολλές φορές δεν έλεγαν 'κάνε νηστεία', αλλά οι ίδιοι οι Γέροντες έκαναν νηστεία για τους μαθητές τους και αυτοί θεραπευόντουσαν. Αυτό δείχνει την διασύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και το ότι η ανθρωπότητα είναι ένα σώμα με πολλά κύτταρα. Εμείς βέβαια δεν πρέπει να περιμένουμε από κανένα Γέροντα να μας θεραπεύσει, γιατί αυτή η εποχή έχει παρέλθει πια. Τώρα στη Νέα Κοσμική Εποχή, καλούμαστε να γίνουμε οι ιερείς του εαυτού μας-.

Έτσι λοιπόν για να επικοινωνούμε ουσιαστικά με τους αδελφούς μας, θα πρέπει να εξασκηθούμε στην Ηθική και όχι σε μία διανοητικά, χωρίς Ήθος και με προσωπικό συμφέρον εστιασμένη, επικοινωνία. Ας μην κολλάμε στις λέξεις που λέει ο άλλος, γιατί έτσι γίνεται πολύ επιφανειακή, λεκτική μόνο συνομιλία. Η υιοθέτησή της Καρδιακής επικοινωνίας θα φέρει την αρχή για την τηλεπαθητική επικοινωνία. Και όπως λέει κι ο Aivanhov: Then truth becomes so evident that everyone is forced to share the same view of things...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)