Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Εισχωρώντας στο Ναό του Πνεύματος

Για να μπούμε στο Ναό μας χρειαζόμαστε αγνότητα, αγνά ενδύματα. Γι'αυτό είναι καλό να ξεκινούμε τη διαδικασία του διαλογισμού με εξαγνιστικές προσευχές και καθαρισμούς. Αφού καθαριστούμε, εισερχόμαστε στο Ναό μας και παρατηρούμε συνειδητά. Αφήνουμε τις ενέργειες να μας λούσουν. Αφήνουμε χρόνο για αφομοίωση. Και κατόπιν γυρνάμε πίσω και μοιραζόμαστε αυτά που λάβαμε.

Η αγνότητα είναι θεμελιώδης έννοια και διαδικασία στη πνευματική πορεία. Δεν μπορούμε να πάμε σε υψηλά επίπεδα πνευματικά φορώντας βρώμικα ενδύματα (κουβαλώντας δηλαδή σκεπτομορφές υλιστικές και άγχη καθημερινά), όπως δεν μπορούμε να πάμε σε ένα χορό με το καθημερινό μας σορτσάκι.

Η έλλειψη αγνότητας όμως δεν θα πρέπει να είναι μια πρόφαση για μη-αγώνα και μη-προσπάθεια. Το "δεν αξίζω" πρέπει να το κάνουμε "αξίζω" με την προσπάθειά μας και το μη-άφημα στην αδράνεια. Έτσι θα μπούμε στο Ναό μας, στο ναό της Καρδιάς του Πνεύματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)