Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

"Πνευματικός" εγωισμός και κληρονομημένες σκεπτομορφές

Πολλοί πνευματικοί δάσκαλοι λένε ότι ο εγωισμός αυτών που ασχολούνται με την πνευματικότητα, μπορεί να ανεβεί πολύ περισσότερο και με πολύπλοκες και πονηρές διανοητικές διαδικασίες. Ποιος είπε ότι το μονοπάτι είναι απλό...

Οι κατοχές (ή αλλιώς οι θυμαπάτες) είναι πολλές στο ενεργειακό μας πεδίο και τις κληρονομούμε και απ'τούς γονείς/προγόνους βασικά. Είναι "σκεπτομορφές", τρόποι σκέψης, συναισθηματικές εκπορεύσεις, ενεργειακές εκπορεύσεις με λίγα λόγια, τις οποίες έχουμε υιοθετήσει και δεν τις αναγνωρίζουμε πια, γιατί νομίζουμε ότι "έτσι είμαστε". Αυτές τις "ενεργομορφές" τις τρέφει η ίδια μας η συνήθεια. Π.χ. αν κάποιος έχει μια μητέρα που μπορεί να νιώθει θύμα των περιστάσεων για διάφορους λόγους, τότε μπορεί και το παιδί της να υιοθετήσει αυτή τη σκεπτομορφή και να την εκδηλώνει ασυνείδητα από συνήθεια πια. Είναι κρίσιμο να αναγνωρίσουμε πρώτα αυτές τις "σκεπτομορφές" και κατόπιν να τις ανατάξουμε στη Χαρά και να επαναφέρουμε την ισορροπία στο είναι μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)