Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Η διάνοια από μόνη της δεν φέρνει λύσεις

Συνεχώς κάνουμε το λάθος να προσπαθούμε να βρούμε άκρη στις δυσκολίες που μας συμβαίνουν μέσω της διάνοιας. Όμως από μόνη της η διάνοια μας εγκλωβίζει σε αυτά που ήδη ξέρει και δεν προσφέρει νέες, φρέσκες λύσεις. Ο Άινστάιν είχε πει ότι "η λύση στα προβλήματα δεν βρίσκεται στην αρχή του προβλήματος". Πως τότε να βγάλουμε άκρη με αυτά που μας συμβαίνουν; Η λύση έρχεται από τη Καρδιακή Κατανόηση, η οποία με τη σειρά της θα μας φέρει τις ανάλογες διανοιακές συνειδητοποιήσεις και θα μας κάνει να δράσουμε τέλεια. Ο διαλογισμός στην ουσία είναι αυτή η πάρα πολύ απλή αλλά ταυτόχρονα έξυπνη σιωπή, που αφήνει το είναι μας ανοιχτό να δεχτούμε την Ενέργεια και τις λύσεις που έχουμε ανάγκη. Είναι τόσο συχνό όσοι κάνουν διαλογισμό μόνοι τους ή σε group να βιώνουν κάποιες φορές ότι λύνονται κόμποι στο είναι τους και να έρχονται λύσεις στα προβλήματά τους, ή συνειδητοποιήσεις επιλογών που θα δώσουν με τη σειρά τους λύσεις. Ο διαλογισμός είναι το απλό "άνοιγμα" του εαυτού μας που μέσα στη καθημερινότητα εγκλωβίζεται στις προσωπικές γήινες αναζητήσεις. Το άνοιγμα αυτό θα φέρει ενέργεια/prana/φως στη φυσιολογία μας, η οποία ενέργεια θα διαλύσει τα μπλοκαρίσματα και θα φέρει τις λύσεις και τις συνειδητοποιήσεις. Άλλωστε η ενέργεια είναι η τροφή της συνειδητότητας.

Ο διαλογισμός είναι το πιο απλό αλλά ταυτόχρονα δυναμικό πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν είναι μια διαδικασία για λίγους. Από παιδιά οι άνθρωποι θα πρέπει να εκπαιδεύονται στο ησύχασμα του νου, ώστε να δέχονται τη θεία καθοδήγηση, που τυχαίνει να είναι πιο έξυπνη από τη δική μας...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)