Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Φώτιση του ψυχικού οικοδομήματος

Κάθε προσπάθεια για διαλογισμό, είναι μια πρόσθεση στο ψυχικό οικοδόμημα που προσπαθούμε να χτίσουμε. Γιατί είναι μέσω της ψυχής που φτάνουμε στο Πνεύμα. Η ψυχή είναι το μέσον που θα φέρει το Πνεύμα στο σώμα μας με ασφάλεια. Έτσι πνευματική εξέλιξη ουσιαστικά σημαίνει να γίνουμε ψυχικοί άνθρωποι, να ενωθούμε περισσότερο και να φωτίσουμε τη ψυχή μας η οποία δεν είναι κάτι αόριστο αλλά έχει μορφή και δομή.

Ο διαλογισμός επειδή δρα συσσωρευτικά, προϋποθέτει μια αφοσίωση για να φέρει τα αποτελέσματά του.

Δεν καλούμαστε να φτιάξουμε κάτι που δεν υπάρχει με το διαλογισμό, αλλά καλούμαστε να φωτίσουμε την ήδη υπάρχουσα δομή και φυσιολογία της ψυχής. Αυτό εννούμε όταν λέμε "φώτιση".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)