Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Επίκληση μέσα από mantram και προσευχή

Ο Θεός, οι Άγγελοι και οι Πνευματικοί Κόσμοι δεν είναι καταστάσεις "έξω" από μας, αλλά μέσα μας, και μέσα από τη προσευχή και το διαλογισμό προσπαθούμε να τις κάνουμε να εκδηλωθούν πιο έντονα μέσα από μας. Με την προσευχή και επίκληση του Κυρίου, δεν επικαλούμαστε κάποια οντότητα διαφορετική από μας, αλλά καλούμε τη Βασική Δόμή που διαπερνά όλη τη δημιουργία, να εκδηλωθεί δραστικά μέσα από μας. Το ίδιο ισχύει για τις Αγγελικές και Αρχαγγελικές Ενέργειες, οι οποίες πάλι δεν είναι κάτι "έξω" από μας, αλλά είναι ενέργειες πιο κοντά στο Κέντρο μας (που τυχαίνει να είναι το Κέντρο όλων) και με την επίκλησή μας τις καλούμε σε εκδήλωση. Η πνευματική διεύρυνση είναι ζήτημα συνειδητής δημιουργικότητας και πρόθεσης, αλλιώς όλοι οι άνθρωποι θα ήταν φωτισμένοι. Η επίκλησή μας μέσα από ένα mantram ή η προσευχή μας, δείχνουν τη πρόθεσή μας αυτή η οποία κάνει τελικά το έργο της πνευματικής μας διεύρυνσης.

Πρέπει να προσέχουμε αν βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση επαναλαμβανόμενων κύκλων στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι σημάδι στασιμότητας. Η λύση είναι να στοχεύσουμε ξανά ψηλά, με θάρρος και δύναμη και οι αλλαγές θα έρθουν στη φυσιολογία και στη ζωή μας αργά ή γρήγορα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)