Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

Αναπτυξιακά στάδια του νου - Τορκόμ Σαραϊνταριάν

(σημ. Άρμα = Φυσικό σώμα.
Άλογα = Συγκινήσεις.
Οδηγός = Νους.
Φύλακας του Φωτός = Ηλιακός Άγγελος.)

Ο νους μας (ο οδηγός) μπορεί να βρεθεί στα ακόλουθα αναπτυξιακά στάδια:
  1. Το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο ο οδηγός είναι ένα μωρό, αγράμματο και ακαλλιέργητο. Όπως ακριβώς ένα αρνί ακολουθεί το κοπάδι του, ο νους κάνει ότι κάνουν και οι άλλοι. Δεν είναι ανεξάρτητος. Δεσμεύεται από γνώμες, πίστεις, σκέψεις κ.α. Είναι δύσκολο για ένα τέτοιο νου να διευρυνθεί. Μέχρι να κερδίσει ο νους την ελευθερία του, είναι αδύνατο να έρθει σε επαφή με τον Εσωτερικό Κύριο ή να είναι ένας δημιουργικός παράγοντας.
  2. Το δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο ο νους είναι σκλαβωμένος από τις συγκινήσεις. Οπουδήποτε επιθυμούν τα άλογα να πάνε, ο οδηγός ακολουθεί. Ο αμαξάς προσπαθεί να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις των αλόγων. Όλη η νοητική ενέργεια χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση της συγκινησιακής επιθυμίας. Αν τα άλογα δεν είναι υγιή, αλλά είναι γεμάτα από αρνητικές συγκινήσεις, μπορούμε εύκολα να φανταστούμε το τρομακτικό βάρος που πέφτει πάνω στον οδηγό, το νου!
  3. Το τρίτο στάδιο, κατά το οποίο ο νους ταυτίζεται με μια ιδέα ή δοξασία. Ο άνθρωπος είναι συνήθως φανατικός, προσκολλημένος σε μια μονολιθική ιδέα, αποβάλλοντας κάθε άλλη ιδέα εκτός από αυτήν τη μία, στην οποία εμμένει και συνηθίζει.
  4. Το τέταρτο στάδιο, κατά το οποίο ο νους αρχίζει να αναγνωρίζει τον εαυτό του και αρχίζει να ερευνά τον κόσμο του. Βαθμιαία μια τομή παράγεται μέσα στο νου. Ένα μέρος αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως ο νους είναι ένα σώμα, ένα όργανο. Σ'αυτό το σημείο ο Εσωτερικός Κύριος αρχίζει να αφυπνίζεται, να αναδύεται από τον 'ύπνο' Του και να γίνεται ενεργητικός μέσω των τριών κατώτερων οχημάτων. Μπορεί να φαίνεται ότι Αυτός κοιμάται όσο τα σώματα δεν είναι ακόμη έτοιμα να ανταποκριθούν, αλλά είναι γεγονός, πως είναι πάντοτε Ξύπνιος, στο δικό Του επίπεδο ύπαρξης.
  5. Το πέμπτο στάδιο, κατά το οποίο ο νους είναι σε πλήρη αρμονία με τον Εσωτερικό Κύριο, που τώρα έχει ολοκληρωτικά αφυπνιστεί. Ο νους είναι σε αρμονία με το σχέδιό του και το σκοπό Του. Ο νους γνωρίζει πως να οδηγεί την άμαξα, πως να χρησιμοποιεί τα χαλινάρια και ίσως να φροντίζει τα άλογα. Γνωρίζει τα πάντα για τους δρόμους και τις λεωφόρους και το πιο σπουδαίο απ'όλα, γνωρίζει τη Γλώσσα στην οποία ο Κύριος μιλά. Σ'αυτό το στάδιο υπάρχει πλήρης ενοποίηση του φυσικού σώματος, της συγκινησιακής φύσης, της νοητικής φύσης και του Ηλιακού Αγγέλου. Αυτό το στάδιο ονομάζεται 'ενστάλαξη της ψυχής στην προσωπικότητα'.
Εδώ πάλι, πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ότι η εργασία του οδηγού είναι πολύ δύσκολη: Το πιο σημαντικό καθήκον το οποίο πρέπει να πετύχει, είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις 5 όψεις, έτσι ώστε ολόκληρη η ύπαρξη να μπορεί να εργαστεί σαν μια ενότητα. Για να το κάνει αυτό, ο οδηγός πρέπει να δώσει προσοχή στην ιπποσκευή, στους άξονες και στα χαλινάρια. Η άμαξα ή το άλογο μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Όμως, η κάθε όψη χρειάζεται να συντονίζεται με την άλλη, για να πετύχουν ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύνολο, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Αυτή είναι η ευθύνη του οδηγού, του νου.

Αφού έχει επιτευχθεί η ολοκλήρωση της προσωπικότητας, αρχίζει η πορεία του συντονισμού με τον Εσωτερικό Κύριο, τον Ηλιακό Άγγελο. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε υγιή κατάσταση, είναι αφυπνισμένος και δημιουργικός, καθώς βαθμιαία και συνειδητά μπαίνει στο φως του Ηλιακού Αγγέλου. Οι πέντε όψεις μας καθορίζουν η μία την άλλη. Είναι αλληλοεξαρτώμενες. Ο αληθινός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να καλλιεργήσει αυτές τις πέντε όψεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε να λειτουργούν σαν ενότητα, και να εκφράζουν τις ενέργειες που έρχονται από το θείο σκοπό πέρα από τον Κύριο.

Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να διεξαχθεί μέσα από:

α) Φυσική πειθαρχία.
β) Την τέχνη της Καλής Θέλησης και των Ορθών Ανθρώπινων σχέσεων.
γ) Την Πνευματική φιλοδοξία, το Διαλογισμό και την αυτο-ενεργοποίηση.

-Τορκόμ Σαραϊνταριάν, "Το πύρινο άρμα και τα ναρκωτικά"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)