Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Συλλέκτες φωτός

"Τόσοι συλλέκτες φωτός υπάρχουν που αναμένουν την συνειδητή χρησιμοποίησή τους. Ο άνθρωπος είναι ένα ον με φορείς των πνευματικών ενεργειών. Ανάψτε τους υποδοχείς αυτούς και θα έρθει η μεταμόρφωση του ανθρώπινου γένους."

****************

Στη φυσιολογία μας έχουμε χιλιάδες λεπτοφυή κέντρα που χρησιμεύουν στην υποδοχή των πνευματικών ενεργειών. Κάθε τέτοιο κέντρο όταν ενεργοποιηθεί, φέρνει διάφορες ποιότητες φωτός που τις διαβιβάζει στη συνειδητότητά μας, και σε πρακτικό επίπεδο έχουμε νέα κατανόηση σε ορισμένες πλευρές της ζωής.

Η προσπάθεια για διάκριση του φωτός είναι αυτή που ενεργοποιεί τα λεπτοφυή μας κέντρα. Δηλαδή προσπάθεια εκλέπτυνσης της αντίληψης.

Σε κάθε διαλογισμό συνήθως ‘ανάβουμε’ ένα τέτοιο λεπτοφυές νεύρο. Και όσο περνά ο καιρός με τον πνευματικό αγώνα, η ψυχική μας φυσιολογία φωτίζεται όλο και πιο πολύ και σαν αποτέλεσμα βιώνουμε αυξανόμενη ελευθερία, γνώση και ευδαιμονία.

Όταν φωτιστεί ένα κέντρο μας, παύουμε να έχουμε προσκολλήσεις στο ανάλογο σημείο της συνειδητότητας, είμαστε πιο δημιουργικοί, θετικοί και αρμονικοί. Άλλωστε οι ανισορροπίες και οι αρνήσεις στη ζωή μας δεν είναι παρά σκοτάδια, δηλαδή σκοτεινά ή ‘σβησμένα’ λεπτοφυή κέντρα.

Ας γίνουμε σαν τον ήλιο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)