Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Η Φύση είναι ένας δάσκαλος - Σάι Μπάμπα

Η Φύση είναι ένας δάσκαλος, η ζωή είναι ένας δάσκαλος. Η γνώση δεν πρέπει να προέρχεται μόνο από τα βιβλία. Η Φύση είναι σίγουρα καλύτερος δάσκαλος. Με την ανεκτικότητά της, την ανιδιοτελή γενναιοδωρία της, την υπομονή και τη γαλήνη της, η Φύση συνεχώς διακηρύσσει τον εγγενή και αληθινό της ρόλο ως διδασκάλου πνευματικών αληθειών. Θεωρείστε, για παράδειγμα, ένα δέντρο. Προσφέρει σκιά και χαρίζει φρούτα σε οποιονδήποτε το πλησιάζει. Δεν κρατάει συναισθήματα μίσους ή εκδικητικότητας εναντίον εκείνων που του προκαλούν τραύματα. Δεν ζητάει καμιά ανταμοιβή απ’ όσους επωφελούνται από αυτό. Όλοι πρέπει να μάθετε αυτό το μάθημα ανιδιοτελούς υπηρεσίας από το δέντρο.

-Σάι Μπάμπα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)