Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Ας αγαπήσουμε τη ζωή

"Αγαπήστε πολύ τον κόσμο και τη ζωή, γίνετε πομποί ενέργειας και φωτός που θα καλύψει το πλανήτη. Είστε στη γη για να φέρετε το φως του Κυρίου στο πεδίο της μορφής. Με όλα τα μέσα, με όλους τους τρόπους, φωτιστείτε και μεταδώστε την πύρινη σημαία στους αδελφούς σας. Ο Θεός είναι φως και ζητά την αναγνώρισή του σαν την Φωτεινή Πηγή."

*************************

Έχουμε ενσαρκωθεί στη γη για να γίνουμε τα κανάλια του Θεϊκού Φωτός στο πεδίο της μορφής. Τα υπόλοιπα μέρη της ζωής μας έχουν δευτερεύουσα σημασία, ενώ πρέπει κάθε κομμάτι της ζωής μας να το γεμίζουμε με φως. Αυτό θα γίνει μέσω της δυνατής μας αγάπης για τη ζωή και μέσω της Ευγνωμοσύνης. Είναι πολύ φτωχός ο άνθρωπος που δεν έχει ευγνωμοσύνη. Με την ευγνωμοσύνη πλουτίζει και φωτίζει η ζωή. Πρέπει όμως να ξεπεράσουμε την παθητικότητα. Η ευγνωμοσύνη και η αγάπη είναι πύρινες καταστάσεις, είναι δόσιμο του εαυτού στο Θεό και τον άνθρωπο. Ας αγαπήσουμε τη ζωή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)