Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Πρέπει να κάνετε προσπάθειες για να μεταστρέψετε την όρασή σας από το εξωτερικό πεδίο στο εσωτερικό

Η αληθινή κατοικία του Θεού είναι η καρδιά του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να Τον αναζητείτε αλλού. Η αδυναμία να αναγνωρίσετε την παρουσία του Θεού εντός σας είναι άγνοια. Πρέπει να αναζητήσετε την αιτία αυτής της άγνοιας. Αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι ακολουθείτε σε όλη σας τη ζωή την εξωτερική οδό (pravritti marga) κάτω από την επίδραση των αισθητηρίων οργάνων, τα οποία σας έλκουν προς τα εξωτερικά πράγματα. Δεν κάνετε καμιά προσπάθεια για να ακολουθήσετε την εσωτερική οδό (nivritti marga). Έτσι, βρίσκεστε τελείως απορροφημένοι στις εξωτερικές δραστηριότητες και παραμελείτε τελείως την εσωτερική οδό. Βλέπετε τα πάντα από μια εγκόσμια άποψη και δεν αναγνωρίζετε τη Θεότητα η οποία τα διαπερνά. Πρέπει να κάνετε προσπάθειες για να μεταστρέψετε την όρασή σας από το εξωτερικό πεδίο στο εσωτερικό, ώστε να μπορέσετε να αντιληφθείτε τη Θεότητα.

-Σάι Μπάμπα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)