Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Τι είναι η Άγνοια

Η άγνοια δεν είναι μόνο έλλειψη πληροφοριών και γνώσεων, αλλά στη πνευματική διάλεκτο άγνοια σημαίνει έλλειψη συνειδητότητας, ασυνειδησία. Παραπέρα, η συνειδητότητα είναι το αποτέλεσμα πληρότητας ενέργειας – όσο πιο πολύ ενέργεια/φως έχει στο πεδίο του κάποιος, τόσο πιο διευρυμένη συνειδητότητα έχει.

Η άγνοια λοιπόν είναι χονδροειδείς κραδασμοί, πέπλα σκότους, που εμποδίζουν το νου του ανθρώπου να σκεφτεί με διαύγεια και αυθεντική δημιουργικότητα. Σαν ένα ενεργειακό σκοτεινό gel είναι η άγνοια, που μας κάνει κουτούς πνευματικά, ακόμα κι αν ο νους μας φαινομενικά λειτουργεί έξυπνα και είναι καλός σε υπολογισμούς κλπ.

Η άγνοια μάς εμποδίζει να διακρίνουμε τα μελλοντικά αποτελέσματα των τωρινών μας πράξεων, και γι’ αυτό μπορεί να λειτουργούμε αυτοκαταστροφικά, κάνοντας πράγματα που υπονομεύουν την μελλοντική μας ευτυχία. Η άγνοια δεν μάς επιτρέπει να δούμε τι είναι σωστό και ηθικό, καθώς ο νους ουσιαστικά δεν κυβερνάται από την ίδια τη θέληση του ατόμου αλλά είναι έρμαιο σε πάθη, παρορμήσεις, κατοχές, συνήθειες, υποβολές, εξαρτήσεις κι εθισμούς.

Στο υλικό επίπεδο, η άγνοια εκδηλώνεται σαν στρώματα τοξινών στο σώμα, που κι αυτά με τη σειρά τους εμποδίζουν τη σωστή κρίση αλλά και τη δημιουργικότητα στο φυσικό πεδίο. Οι τοξίνες δηλαδή είναι υλοποιημένα στρώματα άγνοιας.

Για να διαλύσουμε τα πέπλα της άγνοιας που κρύβουν τη σοφία και τη θέλησή μας, πρέπει να φέρουμε φως/ενέργεια στη ψυχοφυσιολογία μας, όλο και περισσότερο φως. Ο διαλογισμός και πάλι είναι το μέσον για να επιτρέψουμε στο φως να εισέλθει στη φυσιολογία μας και να την ενεργοποιήσει, ελευθερώνοντάς μας σταδιακά από τα πέπλα της άγνοιας που μας ωθούν σε ασυνείδητες λάθος πράξεις και άρα σε πόνο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)