Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

Επίκληση αγγέλων και αρχαγγέλων

Δεν υπάρχει κάτι πιο υγιεινό και ευεργετικό πνευματικά από την επαφή με αγγελικές ενέργειες. Είναι ότι πιο σοφό και χρήσιμο να τις επικαλούμαστε συχνά. Και είναι πολύ απλή η επίκλησή τους – απλά μπορούμε να πούμε από μέσα μας, ή και φωναχτά, ‘επικαλούμαι τον αρχάγγελο τάδε’. Είναι το αγνό μας focus που θα καθορίσει το αποτέλεσμα της επίκλησης. Όσο πιο αγνή, όμορφη και υψηλή είναι η σκέψη και η εστίασή μας εκείνη τη στιγμή, τόσο πιο δυναμική η παρουσία του αγγέλου ή του αρχαγγέλου. Και όλοι έχουμε τα μέσα για να εξυψωθούμε στο πεδίο των αγγέλων, όλοι μπορούμε να το κάνουμε.

Οι άγγελοι δεν έχουν μορφή, είναι πάναγνες θεϊκές ενέργειες, πάναγνο, εκλεπτυσμένο (κι όμως τόσο δυναμικό) φως. Έτσι όταν τις οραματιζόμαστε, ας φανταστούμε ένα φως πολύ αγνό κι εκλεπτυσμένο, σαν ένα άστρο που λάμπει. Με τον καιρό και την εξάσκηση στην προσευχή και το διαλογισμό, ο οραματισμός μας αυτός θα αποκτήσει περισσότερο βάθος και σαφήνεια, και η εστίασή μας θα γίνει πιο λαμπρή, εξευγενισμένη και φωτοβόλα. Όσο καθαρίζει ο νους και η φυσιολογία μας από σκοτάδια και παχυλότητες, τόσο πιο σαφές και αληθινό θα γίνεται το όραμα των αγγέλων.

Είναι πολύ ευεργετικό να επικαλούμαστε τους αγγέλους και αρχαγγέλους στο χώρο που ζούμε, ή ακόμα και στα chakra μας, ώστε να επιφέρουν εξάγνιση. Επίσης αν βρισκόμαστε σε ένα χώρο με αρνητική ενέργεια ή άτομα αρνητικά που φωνάζουν, γκρινιάζουν κλπ, αν επικαλεστούμε κάποιον αρχάγγελο (κυρίως τον Μιχαήλ) θα δούμε πόσο εντυπωσιακά μεταλλάσσεται η ενέργεια στον χώρο και πόσο ηρεμούν και ισορροπούν όσοι βρίσκονται εκεί. Δοκιμάστε το.

Ας γίνουμε φορείς αγγελικών ενεργειών και ας μεταλλάξουμε το vibe αυτού του κόσμου σε vibe ομορφιάς, αγνότητας, καλοσύνης και δημιουργικότητας.


Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

"Αυτοί είναι οι μαθητές της νέας εποχής" - Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Ο μαθητής της νέας Εποχής αφήνει πίσω του ένα πλούτο ομορφιάς, ένα θησαυρό σοφίας και ένα υπέρτατο παράδειγμα μιας ζωής που προκαλεί διαρκώς τους ανθρώπους να αγωνισθούν και να μεταμορφώσουν τη δική τους ζωή. Ο καθένας που έρχεται στον κόσμο εντυπώνει κάτι στη συνείδηση της φυλής. Μερικοί αφήνουν μια δέσμη εγκλημάτων, καταστολών, θανάτου, καταστροφής, πόνου και τρόμου και προκαλούν την προσβολή πολλών αδύναμων από τη μολυσματική δέσμη τους. Άλλοι αφήνουν κατάθλιψη, σύγχυση και αστάθεια με τον τρόπο ζωής τους. Άλλοι όμως αφήνουν μια συσσωρευμένη σκεπτομορφή ομορφιάς, Καλοσύνης και Αλήθειας, η οποία με το χρόνο εμπνέει τους ανθρώπους και οδηγεί τα βήματά τους προς τις κορυφές των επιτεύξεων. Οι άνθρωποι τους ευλογούν και τους ευγνωμονούν και οι εικόνες τους ακτινοβολούν στις σκοτεινές νύχτες εκείνων που ταξιδεύουν μέσα σε κρίσεις και εντάσεις. Αυτοί είναι οι μαθητές της νέας εποχής. Η παρουσία τέτοιων ανθρώπων είναι μια μεγάλη ευλογία για την ανθρωπότητα.

-Τορκόμ Σαραϊνταριάν


Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Η επιστήμη της ζωντανής Ηθικής - Άγκνι Γιόγκα

Κάθε μεγάλη κι αληθινή Διδασκαλία είναι ηθική. Η Ηθική είναι το θεμέλιο της ύπαρξης.
Δε μιλάμε για το συμβατικό ανθρώπινο κατασκεύασμα που αλλάζει σύμφωνα με τόπους, εποχές ή συμφέροντα. Εννοούμε τη συμπεριφορά εκείνη που συμμορφώνεται με τους αιώνιους Κοσμικούς Νόμους. Προϋποθέτει, επομένως, τη γνώση αυτών των νόμων, γι' αυτό τη λέμε Επιστήμη.

Η Ηθική δεν είναι αυθαίρετοι κανόνες που επιβάλλει κάποια αυθεντία. Δεν είναι βασανιστικές απαγορεύσεις, είτε κάτω από την απειλή τιμωρίας εκ μέρους κάποιου ορατού ή αόρατου τυράννου, είτε με την υπόσχεση κάποιου υποθετικού παραδείσου. Είναι η αληθινή εσωτερική τάση της ανθρώπινης φύσης και η πεμπτουσία της ανθρωπιάς. Η ανθρωπιά όμως είναι ένα εξαίσιο λουλούδι που ανθίζει σιγά σιγά και χρειάζεται φροντίδα, λίπανση και φως. Η γνώση των θεμελίων της Ζωής είναι ακριβώς το φως και δίχως αυτό ανθοφορία δεν μπορεί να γίνει. Η εφαρμογή της γνώσης είναι η τροφή και λίπανσή του.

Η εφαρμογή των κοσμικών νόμων, δηλαδή η εφαρμοσμένη Ηθική, είναι ό,τι αποκαλούμε αρετή. Η αρετή, ή εφαρμοσμένη Ηθική, είναι το αντίστοιχο της σωματικής υγείας: η υγεία ψυχής και πνεύματος. Η Υγεία είναι η βάση της ευτυχίας και της ζωής. Χωρίς αυτήν, η φθορά κι η αποσύνθεση είναι το αναπόφευκτο πεπρωμένο. Κάθε εφαρμογής όμως προηγείται η γνώση. Δεν είναι χωρίς λόγο που ο Βούδας δήλωσε πως το μεγαλύτερο έγκλημα είναι η αμάθεια, η μήτρα κάθε κακού. Και το ίδιο διακήρυξε ο Σωκράτης ταυτίζοντας την κακία με την άγνοια. «Γνώσεσθε την Αλήθειαν και η Αλήθεια ελευθερώσει υμάς», είναι η εντολή του άλλου μεγάλου Διδασκάλου.

-Άγκνι Γιόγκα


Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Οι εργάτες του Θεού - Δάσκαλος Ιωάννης

Θέλω δώσει Εξουσίαν εις oρισμένους υπερτέραν άλλων, και θέλω τιμήσει αυτούς διά της Εμπιστοσύνης Μου ως φορείς υπηρετήσαντες αρχαιότερον εις Εμέ, εις διαφόρους χρονικάς, κοσμικάς περιόδους. Ουδείς όμως εξ αυτών θέλει καταστεί ανώτερος όλων και εις ουδένα θέλω ρίψει το όλον βάρος του Έργου Μου. Όλοι ομού ίσοι, εργαζόμενοι δι' Εμέ, και αποτεινόμενοι και λογοδοτούντες εις Εμέ, θέλουν προχωρήσει.

Οι έχοντες μεγαλυτέραν εξουσίαν, ουχί λόγω ευνοίας, αλλά προϋπηρεσίας των όπως είπον, θέλουν καθοδηγεί και συμβουλεύει άλλους και ενεργείν εξ Ονόματός Μου. Συνεργάτες Μου προσκείμενοι πλησιέστερον Εμού, και εκτελούντες Εντολάς Μου, και ουχί αρχηγοί συνανθρώπων ή ομάδων τινων. Δεν θέλουν λάβει ιδιαιτέρας τιμάς εν τη Γη παρά των ανθρώπων, αν και ωρισμένοι τούτων, των πλέον αμέσων Συνεργατών Μου, θέλουν κατ' εξαίρεσιν τιμηθή με ανθρωπίνας διακρίσεις και τιμάς και κοσμικήν ισχύν.

Ταπεινοί εν μέσω ταπεινοτέρων θέλω διατηρήσει την καρδίαν των, και εν καιρώ δέοντι θέλω αναβιβάσει τούτους μέχρι των ποδών Μου. Θέλουν γεννηθεί και βιώσει και εργασθεί εις άπαντα τα σημεία της Γης, με κέντρον μεγαλυτέρας ισχύος την Κεντρικήν Ευρώπην. Εις την χώραν σας την παλαιοτέραν του Πνευματικού Φωτός, θέλω εκ νέου αναστήσει Μυστήρια και πλείστους εξ Ελλήνων καταστήσει κοινωνούς και ιεροφάντας. Εις τον τόπον που ονομάζεται Ελλάς, ευρίσκονται τέσσερις-πέντε ομάδες, διαφορετικώς εκάστη εργαζομένη της άλλης, ισόβαθμοι, και εν συνόλω και μεμονωμένως. Θα φέρω αυτάς εν καιρώ δέοντι εις επαφήν αναμεταξύ των προς ανταλλαγήν εμπειριών, και αλληλοεκπαίδευσιν, και τότε θέλω εκ νέου χωρίσει αυτάς και τα πρόσωπα που τας απαρτίζουν, ώστε έκαστος ν' απευθύνεται εις Εμέ, να εμπνέεται εξ Εμού και να λογοδοτή εις Εμέ.

Ούτοι πάλιν θέλουν άλλας ομάδας δημιουργήσει, ως καθοδηγηταί τρόπον τινά, λόγω αρχαιότητος. Δεν θα εργασθούν μαζί πλέον των δύο ατόμων καθ' όλην την γραμμήν και γήινην ζωήν των, και πάλιν έκαστος εκ των δύο θέλει ενεργεί εις ωρισμένην ειδικότητα και τομέα, όπου, τρόπον τινά έχει ιδιαιτέραν έφεσιν. Θέλω διαχωρίσει παλαιάς και συμπτύξει νέας γνωριμίας και πάλιν διασκορπίσει αυτάς, ως διασκορπίζεται ο σπόρος και μεταφέρεται ένθεν κακείθεν υπό του ανέμου. Η σπορά όμως μία και οι σπόροι όμοιοι.

-Δάσκαλος ΙωάννηςΠαρασκευή, 15 Μαΐου 2009

Κάθαρση - Δάσκαλος Ιωάννης

... Είναι Έργο Κάθαρσης και προετοιμασίας, προεισαγωγικό Έργο της Δευτέρας Παρουσίας, Έργο ενσυνείδητης Κάθαρσης του ανθρώπου. Δηλαδή θα το ξέρετε, θα το θέλετε, θα το επιδιώκετε, μα όταν λέω καθάρσεις δεν εννοώ μόνον την τυπική εξομολόγηση. Θα αρχίσετε να μεταμορφώνεστε, να ανακαινίζεστε, θα αλλάξετε και θα μετατρέψετε τις ποιότητες των έργων σας. Θα αλλάξετε και θα έχετε άλλη ποιότητα λόγου, θα μιλάτε αλλιώς, θα αφήσετε τα άσκοπα λόγια που λέτε, γιατί όλα καταχωρούνται σαν ενέργεια επάνω σας και πρέπει να καθαριστείτε από τέτοιες ενέργειες που δεν οικοδομούν. Θα μετατρέψετε την ποιότητα των συναισθημάτων σας, θα μάθετε να αγαπάτε όλοι, όλους, τα πάντα, γιατί ο Συμπαντικός Νόμος του Θεού είναι Αγάπη. Τα πάντα δημιουργήθηκαν εκ της Αγάπης, που είναι ο Θεός και εκ της Αγάπης Αυτού συντηρούνται και υπάρχουν και οδηγούνται. Και σεις πρέπει να μάθετε να αγαπάτε, γιατί ο προορισμός σας είναι να γίνετε Υιοί Θεού.

Υιοί Θεού δεν μπορείτε να υπάρξετε ποτέ εάν δεν έχετε Αγάπη μέσα σας, δεν μπορείτε να φθάσετε κοντά στο Θεό ούτε μπορείτε να ενωθείτε με το Θεό, αν δεν μάθετε να τηρείτε το Νόμο της Αγάπης, όχι μόνο προς τον πλησίον σας, αλλά σε ολόκληρη τη Δημιουργία. Είναι καιρός να αλλάξετε την ποιότητα των σκέψεων και των λογισμών σας, γιατί όλα ξεκινούν από σκέψεις και λογισμούς, και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να μην αφήνουμε οποιεσδήποτε σκέψεις να μας κυριεύουν, να κατευθύνουν τη ζωή μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να τιθασεύσουμε τη σκέψη μας, γιατί η σκέψη μας είναι δημιουργική δύναμη. Πρέπει να μάθουμε να χαλιναγωγούμε και να κατευθύνουμε τη σκέψη μας ποιοτικά, γιατί η σκέψη μας καταγράφεται επάνω μας, δημιουργεί φως εάν είναι καθαρή και αν είναι σκοτεινή μας σκεπάζει το σκοτάδι. ...

-Δάσκαλος Ιωάννης
(Διονύσης Δώριζας)


Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Αυτo-υπευθυνότητα και προβολή

Για πολλούς –αν όχι για όλους μας- είναι δύσκολο ή και ενοχλητικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την έννοια της προβολής, ότι δηλαδή όσα βιώνουμε στην εξωτερική μας ζωή και ότι συμπεριφορές εισπράττουμε είναι καθρέφτισμα δικών μας εσωτερικών καταστάσεων, ποιοτήτων και μπλοκαρισμάτων. Όμως δεν μπορούμε να εξελιχτούμε αν δεν αναλάβουμε την ευθύνη όσων μας συμβαίνουν. Αν κάποιος μας φέρεται άσχημα είναι αποτέλεσμα κάποιας δικής μας αδυναμίας, εμείς δηλαδή επιτρέπουμε ή και έλκουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Οπότε αντί να μπαίνουμε στην μάταιη διαδικασία να κατηγορούμε τους άλλους ή τη ζωή για όσα μας συμβαίνουν, θα ήταν πολύ παραγωγικό και απελευθερωτικό να ψάξουμε το γιατί εμείς έλκουμε αυτές τις συμπεριφορές ή καταστάσεις. Πχ ένας άνθρωπος αδύναμος ή εξαρτημένος, μπορεί να έλκει αυστηρά και σκληρά άτομα στη ζωή του ώστε να τον διορθώσουν και να τον ανορθώσουν – είναι δηλαδή η ψυχολογική ‘σκιά’ του ίδιου του ατόμου αυτή η σκληρότητα και η αυστηρότητα που δέχεται και που εμφανίζεται στο εξωτερικό επίπεδο σαν ένας «άλλος» άνθρωπος που του φέρεται σκληρά. Όμως είναι η ίδια η δική του εξισορροπητική ενέργεια που έρχεται να τον διορθώσει έτσι.

Αν βιώνουμε περιστατικά βίας, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν τρέφουμε βία μέσα μας. Αν έλκουμε εκμετάλλευση, θα πρέπει να δούμε σε τι αδυναμίες μας πατούν όσοι μας εκμεταλλεύονται. Δεν φταίνε δηλαδή οι άλλοι που μας εκμεταλλεύονται αλλά εμείς που το επιτρέπουμε και που συνήθως αναμένουμε να πάρουμε κάτι μέσα από αυτό. Λένε πολλοί π.χ. ότι εξυπηρετούν τους άλλους και ποτέ δεν αναγνωρίζεται η βοήθειά τους αυτή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ιδιοτελές κίνητρο, περιμένουν να πάρουν κάτι μέσα από την προσφορά τους. Οπότε με την αγνωμοσύνη των άλλων, απλά επιστρέφει σε μας ο δικός μας εγωισμός, το δικό μας εγωιστικό κίνητρο.

Μπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκη η έννοια της προβολής. Όμως αν έχουμε ταπεινότητα, τότε θα βλέπουμε πιο καθαρά γιατί έλκουμε διάφορες συμπεριφορές. Άλλωστε κανείς μας δεν είναι άγγελος, όλοι έχουμε άφθονο εγωισμό, απληστία, ζήλια, κακία και ένα σωρό αρνητικότητες μέσα μας. Βέβαια η έννοια της προβολής μπορεί να εκφράζεται και σε θετικά χαρακτηριστικά που έχουμε μέσα μας, όπως στην περίπτωση του έρωτα, όπου ερωτευόμαστε ανθρώπους στους οποίους βλέπουμε δικά μας εσωτερικά στοιχεία.

Δεν λέω να αποκτήσουμε μια ενοχική στάση ζωής – οι ενοχές και οι τύψεις δείχνουν ότι δεν έχουμε κατανοήσει ουσιαστικά τι έχουμε κάνει και δεν έχουμε μεταμελήσει ακόμα για ότι έχουμε κάνει. Οι τύψεις μπορεί να δείχνουν και έναν κρυμμένο εγωισμό ακόμα. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι όσα κάνουν οι άλλοι και μας πληγώνουν ή μας επηρεάζουν, είναι δικά μας στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε με ακρίβεια τις προβολές μας. Δεν φταίει ένας ιός (σε περίπτωση ασθένειας) ή ο σύντροφός μας ή το αφεντικό μας για τα προβλήματά μας – αν ρίχνουμε το φταίξιμο σε έναν εξωτερικό παράγοντα, είμαστε άνθρωποι ανελεύθεροι. Ενώ αντίθετα αν πάρουμε την ευθύνη όσων μας συμβαίνουν, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό –δηλαδή να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι- και να απελευθερωθούμε.


Γίνε Θεός

Όλοι οι Άγιοι, οι Σοφοί και οι Θεϊκές Ενσαρκώσεις που πάτησαν σ’ αυτή τη γη, μας διαβεβαίωσαν ότι έχουμε το Θείον μέσα μας, ότι είμαστε όλοι μας Θεοί. Ο Θεός είναι Τελειότητα, είναι το Απόλυτο, το Εν, είναι Ενότητα, Φως και τέλεια Αγάπη. Εμείς λοιπόν οι άνθρωποι απαρνούμαστε τον θεϊκό μας εαυτό όταν ψάχνουμε να βρούμε έξω από εμάς την εκπλήρωση, την αγάπη και την τελειότητα που αναζητούμε. Πουλάμε τόσο φτηνά τον θεϊκό μας εαυτό και προσπαθούμε να τον βρούμε σε αποκτήματα, απολαύσεις, σχέσεις, φήμη κλπ, αναμένοντας από αυτά να μας ολοκληρώσουν – ασυνείδητα δηλαδή μέσα από τις απολαύσεις, τα χρήματα κλπ, λαχταράμε να βρούμε τον Θεό. Φυσικά είναι μεγάλη πλάνη αυτή η προσμονή, όμως μπορεί να διορθωθεί αν εγκαταστήσουμε στον εαυτό μας το θεϊκό συναίσθημα.

Το θεϊκό συναίσθημα είναι η απόφαση εκείνη που συνειδητά πρέπει να πάρουμε, ότι από δω και στο εξής θα λειτουργούμε τέλεια, θα αισθανόμαστε τέλεια, θα βιώνουμε ολοκλήρωση στο Τώρα. Αυτή την απόφαση ΜΟΝΟ εμείς μπορούμε να την πάρουμε – κανείς δεν μπορεί να μας θεώσει, κανείς έξω από εμάς δεν μπορεί να μας ολοκληρώσει. Η θεϊκότητα είναι ζήτημα συνειδητής τοποθέτησης και στάσης ζωής.


Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Γκλαμουριά

Βασικό μέρος των κοινωνικών προγραμματισμών, των υποβολών και της πλύσης εγκεφάλου που δέχεται ο άνθρωπος, είναι αυτό που λέμε γκλαμουριά, δηλαδή η υιοθέτηση συμπεριφορών, νοοτροπιών και εμφάνισης οι οποίες είναι προϊόν του marketing και της τεχνητής προώθησης και ωραιοποίησης διάφορων σκεπτομορφών. Η γκλαμουριά δηλαδή είναι τεχνητές σκεπτομορφές που έχουν εμφυτευτεί στον άνθρωπο για να τον κάνουν υποχείριο κάποιων δυνάμεων. Όπως για παράδειγμα στις διαφημίσεις τσιγάρων, όπου προωθούνται διάφορες σκεπτομορφές, όπως δυναμισμός, σαγήνη, ανδρισμός κλπ, ανάλογα το target group στο οποίο στοχεύει κάθε μάρκα τσιγάρων και κάθε διαφήμιση. Έτσι ο ανυποψίαστος καταναλωτής, θέλοντας να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό του, επιλέγει την τάδε μάρκα τσιγάρων ή άλλου προϊόντος το οποίο θα του προσδώσει το ανάλογο glamour.

Αυτός ο προγραμματισμός βάσει σκεπτομορφών συμβαίνει σε ολόκληρες γενιές ανθρώπων και μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τις διάφορες μόδες που κυκλοφορούν. Σχεδόν πάντα δε αυτή η ωραιοποίηση και γκλαμουριά προσπαθεί να καλύψει μια ασχήμια, όπως στη περίπτωση των τσιγάρων, του αλκοόλ κλπ. Δείτε πχ πως οι rappers φέρονται, πως μιλάνε, πως κινούνται, πως ντύνονται (μέσα από τη μουσική βιομηχανία λειτουργεί κατά κόρον η γκλαμουριά) – όλα αυτά είναι αποτέλεσμα σκεπτομορφών που υιοθετούν και λειτουργούν, ασυνείδητα, ώστε να ανυψώσουν το εγώ τους. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτοεκτίμηση, όταν του λείπει ενέργεια, φως, ζωή, προσπαθεί να χτίσει μια τεχνητή κατάσταση γύρω του για να λαμβάνει επιβεβαίωση, προσοχή και άρα ενέργεια. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή δεν νιώθει γεμάτος, προσπαθεί να βαμπιρίσει χτίζοντας ένα ‘κέλυφος’ γκλαμουριάς που θα του αποφέρει ‘κέρδη’. Γι’ αυτό η γκλαμουριά είναι χαρακτηριστικό των κενών ανθρώπων.

Υπάρχει όμως η φυσική ομορφιά, που όλοι έχουμε μέσα μας και που αν την αναδείξουμε δεν θα χρειαζόμαστε καμία τεχνητή σκεπτομορφή για να ωραιοποιήσουμε τον εαυτό μας. Άλλωστε η Ομορφιά είναι βασικό στοιχείο του Πνεύματος. Ομορφιά της ψυχής που αναδεικνύεται με την ταπεινότητα, την υπηρεσία, την καλοσύνη, την χαρά, τη προσευχή, τη φροντίδα της ζωής και του ανθρώπου. Η καλλιέργεια της ψυχής αναπόφευκτα θα φέρει την ωραιοποίηση ολόκληρου του εαυτού μας, μέσα κι έξω, γιατί ομορφιά σημαίνει ευμορφία, ωραία μορφή, και το Πνεύμα είναι αυτό που δομεί και μορφοποιεί με αρμονία.


Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Κοινωνικοί προγραμματισμοί, ή αλλιώς brainwashing

Βασικό μέλημα του πνευματικού ανθρώπου είναι να απελευθερωθεί από τους κοινωνικούς προγραμματισμούς και τις υποβολές που έχει δεχτεί από γονείς, φίλους, περιβάλλον. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι μάλλον ένα γιγάντιο έργο, καθώς πολλοί από αυτούς τους προγραμματισμούς βρίσκονται βαθιά στο είναι μας, στη δομή της ψυχοφυσιολογίας μας.

Πρώτο στάδιο λοιπόν είναι να συνειδητοποιήσουμε πότε λειτουργούμε βάσει προγραμματισμών και όχι βάσει της αλήθειας μας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε επιλέξει μια δουλειά όχι επειδή μας ταιριάζει αλλά λόγω των υποβολών και των φιλοδοξιών των γονιών μας. Ή μπορεί να τρέφουμε αντιλήψεις που μας έχουν επιβάλλει ασυνείδητα οι γονείς και η κοινωνία, όπως το ότι πρέπει να κάνει χρήματα κανείς για να θεωρηθεί επιτυχημένος, πρέπει να κάνει οικογένεια, παιδιά, να έχει σπίτια, αποκτήματα κλπ. Αυτές είναι μερικές από τις πιο χονδροειδείς και προφανείς υποβολές και προγραμματισμούς. Κατόπιν υπάρχουν οι πιο υπόγειες υποβολές και προγραμματισμοί, όπως πχ μπορεί οι γονείς να μας πέρασαν την ιδέα ότι δεν αξίζουμε σαν άνθρωποι, ή στην οικογένεια να υπάρχει ο προγραμματισμός του μίσους, της ζήλιας, της κακίας, της χειραγώγησης, ή ακόμα ο προγραμματισμός του να είναι κανείς θύμα, αδύναμος κλπ, προγραμματισμοί που μπορεί να προέρχονται ακόμα και από μακρινούς προγόνους, παππούδες και προπαππούδες.

Πολλές φορές οι σημαντικότερες εσωτερικές συγκρούσεις που βιώνουμε είναι μεταξύ των κατεστημένων του νου μας και των προγραμματισμών που έχουμε δεχθεί, σε αντιδιαστολή με την αλήθεια και τις πραγματικές μας ανάγκες. Μπορεί να φοβόμαστε να μην στενοχωρήσουμε κάποιον δικό μας, κι έτσι να πηγαίνουμε ενάντια στον εαυτό και στην αλήθεια μας κάνοντας ορισμένα πράγματα, να προδίδουμε δηλαδή τον εαυτό μας, κάτι που τελικά ούτε τον άνθρωπο που θέλαμε να ευχαριστήσουμε ικανοποιεί, καθώς η ψυχή του άλλου νιώθει ότι εμείς δεν είμαστε ευτυχείς. Γιατί κι αυτοί που έχουν προσδοκίες από εμάς, συνήθως λόγω προγραμματισμού δικού τους τις έχουν. Αν σπάσουμε τις αλυσίδες αυτές των προγραμματισμών, ακόμα κι αν εξωτερικά υπάρξουν συγκρούσεις με ανθρώπους του περιβάλλοντός μας, το ότι πράξαμε βάσει της αλήθειας μας τελικά μόνο ικανοποίηση θα φέρει αφού καταλαγιάσει η μπόρα. Δεν μιλάμε βέβαια για μια κενή αντιδραστικότητα και επαναστατικότητα – ίσως κι αυτό είναι ένας προγραμματισμός- αλλά για μια υγιή επαναστατικότητα απέναντι σε δομές που δεσμεύουν.

Άπαξ και συνειδητοποιήσουμε ότι λειτουργούμε βάσει προγραμματισμού, μπορούμε να κάνουμε βήματα για να επαναπρογραμματίσουμε τον εαυτό μας στη θετικότητα, σύμφωνα με την αλήθεια μας και σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Βασικό εργαλείο γι’ αυτό είναι ο διαλογισμός, που σαν ντους σταδιακά μας καθαρίζει από τις διάφορες δομές που έχουν χτιστεί στο είναι μας, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε θετικές υποβολές στον εαυτό μας ώστε να τον ανατάξουμε στο θετικότερο, στο καλύτερο, στο ομορφότερο, στο ηθικότερο.


Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)