Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Η μεγάλη Κλήση - Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Υπάρχει μια κλήση, μια κλήση για περισσότερο φως, περισσότερη αγάπη και περισσότερο κάλλος. Εκείνοι που ακούν αυτή την κλήση και ανταποκρίνονται, εισέρχονται σε μια ατραπό αγώνα, μια ατραπό υπηρεσίας και μια ατραπό χαράς.

Η ατραπός του διαλογισμού είναι η ατραπός του αγώνα, της υπηρεσίας και της χαράς. Αυτή η μεγάλη κλήση είναι η κλήση της ενδότατης ουσίας μας. Είναι μια κλήση για ελευθερία, απελευθέρωση και αποδέσμευση. Το δημιουργικό πυρ μέσα μας επιδιώκει να συγκρατήσει τους φορείς του, να τους οδηγήσει σε μια μεταμόρφωση, έτσι που να λάμψει στον κόσμο σαν μεγάλο κάλλος, αγάπη και χαρά και έπειτα να απλώσει αυτό το κάλλος, την αγάπη και τη χαρά σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλο το ηλιακό σύστημα… στον Κόσμο, μέσω μιας ζωής θυσίας και υπηρεσίας.

Όλοι όσοι ανταποκρίνονται σε αυτή την κλήση γίνονται πηγές κάλλους, αγάπης και χαράς. Το καλύτερο στοιχείο που έχουμε στον πολιτισμό μας είναι αυτοί οι πολύτιμοι άνθρωποι. Έχουν γίνει μια «ατραπός που μέσω αυτής ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει». Τα ύψιστα οράματά τους είναι ακόμα ζωντανά στο μεγάλο δημιουργικό διάστημα σαν μαγνητικοί και ραδιενεργοί σχηματισμοί, σαν μεγάλες ιδέες και σαν μεγάλες σκεπτομορφές. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος ανυψώνει τη συνείδησή του μέσω του διαλογισμού και τη συντονίζει μ’ αυτά τα μεγάλα οράματα, αρχίζει να τα εντυπώνει στον εγκέφαλό του, δημιουργώντας μεγάλο κάλος και παρόμοια οράματα για ταχύτερη πρόοδο και περισσότερο αγώνα προς την τελείωση.

Πίσω απ’ αυτή την κλήση βρίσκεται ακόμα το σύνολο του Σχεδίου των μεγάλων Φωτισμένων, που είναι στην Ατραπό της κοσμικής εξέλιξης σαν πύρινες στήλες φωτός, σαν τις χρυσές πύλες της ελευθερίας.

Η ίδια η πηγή της κλήσης βρίσκεται ακόμα βαθύτερα. Είναι μέσα βαθιά στην καρδιά του μυστικού Ήλιου, καλώντας τους διασκορπισμένους σπινθήρες Του να επιστρέψουν Οίκαδε.

-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
Η επιστήμη του διαλογισμού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)