Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Σεξουαλική καταπίεση – Σεξουαλική απελευθέρωση

Η σεξουαλική καταπίεση στην εποχή μας δεν είναι προφανώς η έλλειψη σεξουαλικών επαφών, καθώς επικρατεί η ελευθεριότητα. Κι όμως ταυτόχρονα υπάρχει και μεγαλύτερη σεξουαλική πείνα και καταπίεση από ποτέ. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ουσιαστικά η σεξουαλική καταπίεση είναι η καταπίεση της βασικής ενέργειας στο επίπεδο του σώματος. Ο εγκλωβισμός της ενέργειας στο σώμα και η προσπάθεια εκτόνωσης και σπατάλης αυτής στην ‘οριζόντια’ ζωή, στο κόσμο των αισθήσεων, προκαλεί αίσθημα καταπίεσης. Αυτή είναι η πραγματική καταπίεση και όχι η έλλειψη σεξουαλικών επαφών, που συχνά δεν είναι παρά εκμετάλλευση και κυριαρχία πάνω σε κάποιο άλλο άτομο, δηλαδή βαμπιρισμός. Έτσι, για να απελευθερωθούμε σεξουαλικά, πρέπει να οδηγήσουμε/διοχετεύσουμε την ενέργεια αυτή προς τα άνω, προς τη Πηγή, δηλαδή προς το σκοπό για τον οποίο υπάρχει!

Όσο καταπιέζεται η ενέργεια αυτή στο επίπεδο του σώματος, τόσο θα διογκώνεται το αίσθημα ανικανοποίητου και θα τρέφονται οι θυμαπάτες και οι οντότητες που συχνά κατέχουν τον άνθρωπο, προκαλώντας διάφορες σεξουαλικές τάσεις και ορέξεις. Η σεξουαλικότητα θα ισορροπήσει όταν την καθοδηγήσουμε στη Πηγή της και στο Προορισμό της. Δεν πρέπει να πέφτουμε στη παγίδα του υλισμού όμως – στην εστίαση δηλαδή στην ‘οριζόντια’ ζωή των αισθήσεων.

Για να το κάνω πιο σαφές, μπορούμε να φανταστούμε μια πηγή ενέργειας κάτω απ’ τη γη, σαν τη λάβα ενός ηφαιστείου που έρχεται απ’ τα έγκατά της– αυτή είναι η σεξουαλικότητα. Αυτός ο πίδακας ενέργειας/φωτιάς, πρέπει τώρα να διοχετευτεί προς τα άνω, με τη προσευχή, το διαλογισμό και την αφίλαυτη ζωή και υπηρεσία, ώστε να μην μείνει και λιμνάσει μέσα στο σώμα και δημιουργηθούν έτσι εγωιστικές τάσεις, αλλά και να μην διασκορπιστεί προς τον έξω κόσμο με τους χιλιάδες τρόπους σπατάλης της ενέργειας που είναι τόσο διαδεδομένοι στη κοινωνία και που γι’ αυτό άλλωστε μένουν και αφώτιστες οι κοινωνίες μας...

Έχουμε δηλαδή αυτό το πίδακα ενέργειας και καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα κανάλι για να καθοδηγήσουμε την ενέργεια προς το Θείον. Όταν αυτό γίνει, βιώνουμε τρομερή απελευθέρωση – σεξουαλική απελευθέρωση!


Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Ο μηχανισμός της επιθυμίας σαν ώθηση ενσάρκωσης της ψυχής

Η εξέλιξη ποτέ δεν σταματά και συνεχώς εισρέουν στη γη -και κατόπιν και στον άνθρωπο- νέες ενέργειες που καλείται να διαχειριστεί, για να μεγαλώσει, να γίνει περισσότερα, να πλουτίσει τη συνειδητότητά του και να εξαγνιστεί η φυσιολογία του. Αυτές οι νέες ενέργειες λοιπόν, που τακτικά εισέρχονται στη φυσιολογία μας μέσα απ’ τη γη (η οποία γη λαμβάνει τις ενέργειες από ανώτερες κοσμικές πηγές και την δίνει στα παιδιά της, τους ανθρώπους), προκαλούν αίσθημα ανικανοποίητου και επιθυμία.

Η επιθυμία (σε όλες τις μορφές, και η σεξουαλική) υπάρχει στον άνθρωπο σαν ένδειξη ότι καλείται να μεγαλώσει και να γίνει περισσότερα, σαν μια ώθηση για εξέλιξη, που δεν σταματά ποτέ. Ουσιαστικά η επιθυμία υπάρχει για ένα λόγο: για να μας οδηγήσει στην ένωση με το Θείο μας Εαυτό (που κι αυτή η διαδικασία ποτέ δεν τελειώνει, ευτυχώς). Απλά οι άνθρωποι, αντί να δημιουργούν ένα ανώτερο μονοπάτι ώστε να διοχετεύουν προς τα άνω την ενέργεια, ανοίγουν κανάλια σε ‘οριζόντιο’ επίπεδο, προς τον γήινο κόσμο, και προσπαθούν να ικανοποιήσουν μέσα από γήινα πράγματα την επιθυμία τους – μάταια βεβαίως, γιατί μόνο με το Θείον ικανοποιείται η ψυχή. Και μ’ αυτό το άνοιγμα προς τον γήινο κόσμο, χάνεται η ενέργεια και δεν χτίζεται ποτέ η σκάλα προς τον Εαυτό/Θεό…

Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε την επιθυμία για να θελήσουμε μόνο το Θείον και για να αγωνιστούμε προς Εκείνον, με τον αγώνα αυτό της ανόδου, κατέρχονται στη φυσιολογία μας νέες ενέργειες, οι οποίες γειώνονται και επιφέρουν περισσότερη υγεία, ενδυνάμωση, χαρά, ισορροπία, δημιουργικότητα, σοφία και συνειδητότητα. Έτσι δηλαδή, από εκεί που το άτομο αρχικά είχε αίσθημα ανικανοποίητου και ανισορροπία, αν εκμεταλλευτεί αυτό το αίσθημα ανικανοποίητου και το διαχειριστεί όπως ανέφερα, τότε θα έλθει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη ικανοποίηση και πληρότητα.

Αυτή η διαδικασία ‘κατεβάσματος’ νέων ενεργειών, είναι ουσιαστικά η διαδικασία ενσάρκωσης περισσότερου ψυχικού υλικού – εμπλουτίζουμε τη ψυχή μας, γειώνουμε περισσότερα κομμάτια της ψυχής μας. Έτσι, η επιθυμία γίνεται ώθηση για ενσάρκωση της ψυχής, αρκεί να γίνει ορθή διαχείριση και εκμετάλλευση αυτής.


Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)