Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Ο μηχανισμός της επιθυμίας σαν ώθηση ενσάρκωσης της ψυχής

Η εξέλιξη ποτέ δεν σταματά και συνεχώς εισρέουν στη γη -και κατόπιν και στον άνθρωπο- νέες ενέργειες που καλείται να διαχειριστεί, για να μεγαλώσει, να γίνει περισσότερα, να πλουτίσει τη συνειδητότητά του και να εξαγνιστεί η φυσιολογία του. Αυτές οι νέες ενέργειες λοιπόν, που τακτικά εισέρχονται στη φυσιολογία μας μέσα απ’ τη γη (η οποία γη λαμβάνει τις ενέργειες από ανώτερες κοσμικές πηγές και την δίνει στα παιδιά της, τους ανθρώπους), προκαλούν αίσθημα ανικανοποίητου και επιθυμία.

Η επιθυμία (σε όλες τις μορφές, και η σεξουαλική) υπάρχει στον άνθρωπο σαν ένδειξη ότι καλείται να μεγαλώσει και να γίνει περισσότερα, σαν μια ώθηση για εξέλιξη, που δεν σταματά ποτέ. Ουσιαστικά η επιθυμία υπάρχει για ένα λόγο: για να μας οδηγήσει στην ένωση με το Θείο μας Εαυτό (που κι αυτή η διαδικασία ποτέ δεν τελειώνει, ευτυχώς). Απλά οι άνθρωποι, αντί να δημιουργούν ένα ανώτερο μονοπάτι ώστε να διοχετεύουν προς τα άνω την ενέργεια, ανοίγουν κανάλια σε ‘οριζόντιο’ επίπεδο, προς τον γήινο κόσμο, και προσπαθούν να ικανοποιήσουν μέσα από γήινα πράγματα την επιθυμία τους – μάταια βεβαίως, γιατί μόνο με το Θείον ικανοποιείται η ψυχή. Και μ’ αυτό το άνοιγμα προς τον γήινο κόσμο, χάνεται η ενέργεια και δεν χτίζεται ποτέ η σκάλα προς τον Εαυτό/Θεό…

Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε την επιθυμία για να θελήσουμε μόνο το Θείον και για να αγωνιστούμε προς Εκείνον, με τον αγώνα αυτό της ανόδου, κατέρχονται στη φυσιολογία μας νέες ενέργειες, οι οποίες γειώνονται και επιφέρουν περισσότερη υγεία, ενδυνάμωση, χαρά, ισορροπία, δημιουργικότητα, σοφία και συνειδητότητα. Έτσι δηλαδή, από εκεί που το άτομο αρχικά είχε αίσθημα ανικανοποίητου και ανισορροπία, αν εκμεταλλευτεί αυτό το αίσθημα ανικανοποίητου και το διαχειριστεί όπως ανέφερα, τότε θα έλθει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη ικανοποίηση και πληρότητα.

Αυτή η διαδικασία ‘κατεβάσματος’ νέων ενεργειών, είναι ουσιαστικά η διαδικασία ενσάρκωσης περισσότερου ψυχικού υλικού – εμπλουτίζουμε τη ψυχή μας, γειώνουμε περισσότερα κομμάτια της ψυχής μας. Έτσι, η επιθυμία γίνεται ώθηση για ενσάρκωση της ψυχής, αρκεί να γίνει ορθή διαχείριση και εκμετάλλευση αυτής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)