Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Σεξουαλική καταπίεση – Σεξουαλική απελευθέρωση

Η σεξουαλική καταπίεση στην εποχή μας δεν είναι προφανώς η έλλειψη σεξουαλικών επαφών, καθώς επικρατεί η ελευθεριότητα. Κι όμως ταυτόχρονα υπάρχει και μεγαλύτερη σεξουαλική πείνα και καταπίεση από ποτέ. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ουσιαστικά η σεξουαλική καταπίεση είναι η καταπίεση της βασικής ενέργειας στο επίπεδο του σώματος. Ο εγκλωβισμός της ενέργειας στο σώμα και η προσπάθεια εκτόνωσης και σπατάλης αυτής στην ‘οριζόντια’ ζωή, στο κόσμο των αισθήσεων, προκαλεί αίσθημα καταπίεσης. Αυτή είναι η πραγματική καταπίεση και όχι η έλλειψη σεξουαλικών επαφών, που συχνά δεν είναι παρά εκμετάλλευση και κυριαρχία πάνω σε κάποιο άλλο άτομο, δηλαδή βαμπιρισμός. Έτσι, για να απελευθερωθούμε σεξουαλικά, πρέπει να οδηγήσουμε/διοχετεύσουμε την ενέργεια αυτή προς τα άνω, προς τη Πηγή, δηλαδή προς το σκοπό για τον οποίο υπάρχει!

Όσο καταπιέζεται η ενέργεια αυτή στο επίπεδο του σώματος, τόσο θα διογκώνεται το αίσθημα ανικανοποίητου και θα τρέφονται οι θυμαπάτες και οι οντότητες που συχνά κατέχουν τον άνθρωπο, προκαλώντας διάφορες σεξουαλικές τάσεις και ορέξεις. Η σεξουαλικότητα θα ισορροπήσει όταν την καθοδηγήσουμε στη Πηγή της και στο Προορισμό της. Δεν πρέπει να πέφτουμε στη παγίδα του υλισμού όμως – στην εστίαση δηλαδή στην ‘οριζόντια’ ζωή των αισθήσεων.

Για να το κάνω πιο σαφές, μπορούμε να φανταστούμε μια πηγή ενέργειας κάτω απ’ τη γη, σαν τη λάβα ενός ηφαιστείου που έρχεται απ’ τα έγκατά της– αυτή είναι η σεξουαλικότητα. Αυτός ο πίδακας ενέργειας/φωτιάς, πρέπει τώρα να διοχετευτεί προς τα άνω, με τη προσευχή, το διαλογισμό και την αφίλαυτη ζωή και υπηρεσία, ώστε να μην μείνει και λιμνάσει μέσα στο σώμα και δημιουργηθούν έτσι εγωιστικές τάσεις, αλλά και να μην διασκορπιστεί προς τον έξω κόσμο με τους χιλιάδες τρόπους σπατάλης της ενέργειας που είναι τόσο διαδεδομένοι στη κοινωνία και που γι’ αυτό άλλωστε μένουν και αφώτιστες οι κοινωνίες μας...

Έχουμε δηλαδή αυτό το πίδακα ενέργειας και καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα κανάλι για να καθοδηγήσουμε την ενέργεια προς το Θείον. Όταν αυτό γίνει, βιώνουμε τρομερή απελευθέρωση – σεξουαλική απελευθέρωση!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)