Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Αποφυγή του κινδύνου

Στις κρίσιμες μέρες που ζούμε, που η ανασφάλεια και οι κίνδυνοι αυξάνουν λόγω και των νέων εισερχόμενων στη γη ενεργειών οι οποίες προκαλούν αλλεπάλληλες κρίσεις, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ασφαλές σημείο, το οποίο αν πλησιάζουμε, θα είμαστε προστατευμένοι.

Ποιο είναι αυτό το σημείο;

Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο στον καθημερινό μας αγώνα, το οποίο αν φτάνουμε, θα αποφεύγουμε τον κίνδυνο. Αυτό το σημείο είναι το επίπεδο εκείνο που βρίσκεται ψηλότερα απ’ το καρμικό μας φορτίο. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε ένα καρμικό φορτίο ενός συγκεκριμένου βάρους – αν λειτουργούμε τον εαυτό μας σε υψηλότερο δονητικό επίπεδο απ’ αυτό το βάρος, τότε θα αποφεύγουμε τον κίνδυνο να μάς παρασύρει πίσω στην εξέλιξη αυτό το βάρος και να δημιουργήσει επιπλοκές στη ζωή μας. Γιατί οι επιπλοκές, τα δυστυχήματα, οι δοκιμασίες, είναι αποτέλεσμα μη επαρκούς δράσης, ή αδράνειας.

Φυσικά το θέμα είναι να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο αγώνας που θα μάς προφυλάσσει από τα δεινά. Δεν πρόκειται για μια μάχη που άπαξ και την δώσουμε και νικήσουμε θα έχουμε τελειώσει, όχι. Πρόκειται για καθημερινή μάχη ξεπεράσματος των εγωισμών, των φόβων, της αρνητικότητας, της αδράνειας, της κακίας, των καταθλίψεων, των συνηθειών, και όλων των αρνήσεων και στοιχείων που αποτελούν το εγώ. Πρόκειται για αγώνα χαράς και δημιουργικότητας.

Έτσι, ο αγώνας για τον κάθε άνθρωπο είναι εξατομικευμένος και το πεδίο της μάχης είναι η καθημερινότητα. Ας θυμηθούμε ότι ο διαλογισμός είναι η ανώτερη δράση, με την οποία φέρνουμε υψηλότερες ενέργειες στη φυσιολογία μας, οι οποίες μάς δίνουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να ξεπερνάμε τα καρμικά βάρη. Γι’ αυτό είναι μεγίστης σημασία να έχουμε σαν προτεραιότητα το διαλογισμό στη ζωή μας, ώστε να μην μάς παρασέρνει προς τα πίσω η αδράνεια, η εντροπία, και να γινόμαστε έτσι θύματα δυσάρεστων καταστάσεων.

All come back to the practice of meditation. By the merit of a single sitting he destroys innumerable accumulated sins. -Hakuin

Ας θυμόμαστε επίσης ότι η ζωή δεν μάς ζητά πράγματα για τα οποία δεν είμαστε ικανοί. Έχει όμως την απαίτηση να εξελισσόμαστε, ώστε να μην γινόμαστε βάρος στον ίδιο τον εαυτό μας και στη κοινωνία, καθυστερώντας την, κάτι που θα φέρει παραπανίσια καρμική χρέωση.

Και φυσικά είναι επίσης μεγίστης σημασία να έχουμε ένα πεδίο υπηρεσίας στη ζωή μας, ώστε να ελαφραίνουμε το κάρμα μας αλλά και για να γειώνουμε τις ενέργειες του διαλογισμού. Ο διαλογισμός χωρίς ένα πεδίο υπηρεσίας, είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Η ενέργεια πρέπει να γειώνεται, αλλιώς μπορεί να διογκώσει τις κατοχές και τις θυμαπάτες και να κάνει τον άνθρωπο νευρωτικό.


Σημ.: Όλα τα παραπάνω μπορούν να ισχύουν και σε περίπτωση που βιώνουμε μια καταστροφή ή ένα δεινό. Αν καταφέρουμε να λειτουργούμε τον εαυτό μας από υψηλότερο δονητικό επίπεδο του κάρμα μας, τότε θα είμαστε ασφαλείς και εν μέσω αυτών των καταστροφών ή δεινών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)