Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Νέοι και επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική επιτυχία

Εάν ο κάθε άνθρωπος ήταν κοντά στον πραγματικό εαυτό του, κοντά στο Κέντρο του, θα είχε αρκετή ψυχική ενέργεια, η οποία θα του επέτρεπε να κάνει τα σωστά γι' αυτόν πράγματα στη ζωή, να επιλέξει ένα σωστό επάγγελμα, να βρει τη θέση του στη κοινωνία και να μην μείνει ποτέ χωρίς εργασία ή χρήματα. Η ζωή «χρησιμοποιεί» όσους έχουν αρκετή ενέργεια.

Αλλά αντί αυτού τι βλέπουμε; Οι νέοι να ξοδεύουν τις ενέργειές τους σε χίλιες δυο βλαβερές δραστηριότητες, διασκεδάσεις, σεξουαλικές επαφές, κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, και να μένουν έτσι χωρίς ψυχική ενέργεια, μια κατάσταση που βγάζει τον άνθρωπο εκτός Κέντρου και τον κάνει να λειτουργεί μηχανικά, «περιφερειακά», μέσα από σύγχυση. Μέσα απ’ αυτήν την κατάσταση σύγχυσης, ο νέος συχνά θα κάνει λάθος επιλογές σε σπουδές και επάγγελμα, καθώς θα παρασύρεται από φόβους, σκεπτομορφές, φιλοδοξίες των γονιών και υποβολές του περιβάλλοντος, αντί να είναι αληθινός στον εαυτό του. Κι επειδή έκανε λάθος επιλογές, θα δυσκολευτεί πολύ να βρει την παραγωγική θέση του στη κοινωνία που θα του επιτρέψει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και να ανταμείβεται ανάλογα.

Το εξωτερικό χάος και τα μπλοκαρίσματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, δεν είναι παρά η αντανάκλαση της εσωτερικής του κατάστασης. Η δυσκολία κάποιου να βρει εργασία ή χρήματα, θα πρέπει αρχικά να αντιμετωπιστεί εσωτερικά, να διορθωθούν εκείνες οι βλάβες του πεδίου του οι οποίες φέρνουν και το ανάλογο αρνητικό αποτέλεσμα στη ζωή του. Και αυτό θα γίνει μέσα από συσσώρευση ψυχικής ενέργειας, με ορθό τρόπο ζωής, σκέψης και διαλογισμού.

Όσο περισσότερη ψυχική ενέργεια έχουμε, τόσο περισσότερα και πιο ουσιαστικά μπορούμε να προσφέρουμε, ενώ οι δρόμοι στη ζωή θα μάς ανοίγονται σχετικά εύκολα. Γι’ αυτό είναι τόσο κρίσιμης σημασίας να μην σπαταλά κανείς την ενέργειά του σε βλαβερές ενασχολήσεις και διασκεδάσεις. Ειδικά το ξεκίνημα της σεξουαλικής δραστηριότητας των νέων σε όλο και πιο νεαρή ηλικία, έχει καταστροφικά αποτελέσματα για τη συνοχή της προσωπικότητας, καθώς γίνεται τεράστια απώλεια ενέργειας, ενώ η ανταλλαγή ενεργειών με τους σεξουαλικούς συντρόφους αλλοτριώνει το χαρακτήρα και κάνει το άτομο να φεύγει μακριά απ’ τον εαυτό του, πολλές φορές δε, να χάνει τον εαυτό του. Τη σύγχυση που παρουσιάζουν συχνά οι νέοι δεν πρέπει να την παίρνουμε σαν κάτι το «φυσικό» και ότι είναι ανώριμοι και θα ωριμάσουν με το χρόνο. Οι νέοι χωρίς τις βλαβερές ενασχολήσεις και σεξουαλικές επαφές, θα ήταν πολύ πιο κοντά στο Κέντρο τους, θα είχαν συνοχή, ενέργεια και θα έκαναν ορθές επιλογές, εξασφαλίζοντας ένα επιτυχημένο και δημιουργικό μέλλον.

‘Έτσι λοιπόν είναι κρίσιμο να αμφισβητήσουμε τις συνήθειες, τις δραστηριότητες και τις νοοτροπίες που επικρατούν στη κοινωνία και στους νέους, ειδικά όταν είναι τόσο καταφανές ότι αυτές οδηγούν τον άνθρωπο σε αποσύνθεση, σε σύγχυση και αδιέξοδα.


Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)