Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Πολικότητες

Το καθετί πρέπει να έχει πολικότητα, διαφορετικά δεν θα υπήρχε δημιουργία, ούτε πρόοδος, ούτε αλλαγή. Δεν θα υπήρχε καθόλου κίνηση, αν όλα όσα βλέπουμε ήταν μια θάλασσα πνεύματος χωρίς την πολικότητα της ύλης.

Η θηλυκή πολικότητα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: είναι δεκτική, έχει τη δύναμη να εγκαλεί, να δημιουργεί, να κατασκευάζει, να θρέφει, να φροντίζει, να προστατεύει, να ενοποιεί και να περικλείει. Η θηλυκή πολικότητα χρησιμοποιεί την ενέργεια της διαίσθησης.

Η αρσενική πολικότητα έχει τη δύναμη να ακτινοβολεί, να προβάλει, να εμφανίζει, να διακρίνει, να χωρίζει, να αναλύει και να συνθέτει. Είναι εστιασμένη και απαιτητική και έχει την τάση να καταστρέφει τα εμπόδια ή τις μορφές. Η αρσενική πολικότητα χρησιμοποιεί τη νοητική ενέργεια, καθώς και την ενέργεια της θέλησης.

Αυτές οι δυο πολικότητες πρέπει να εργαστούν από κοινού για να δημιουργήσουν ισορροπία και αρμονία. Καμιά δεν είναι καλύτερη ή πιο πνευματική από την άλλη. Και οι δυο εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες στο Σχέδιο της Ζωής. Καθεμιά εργάζεται σε διαφορετικά πεδία.

Οι διαφορές ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό δεν βρίσκονται στις διαφορές ανάμεσα στα αρσενικά και στα θηλυκά γεννητικά όργανα. Το γένος καθορίζεται από την πολικότητα του φυσικού, του συναισθηματικού, του νοητικού και του λεπτοφυούς σώματος, από την εστίαση του ατόμου σε κάποιο από αυτά τα σώματα ή διαστάσεις. Το φυσικό, το νοητικό και το ατομικό σώμα, για παράδειγμα, είναι αρσενικά, ενώ το συναισθηματικό, το διαισθητικό και το "μοναδικό" σώμα είναι θηλυκά. Το θείο σώμα είναι μια πλήρης συγχώνευση τόσο των αρσενικών όσο και των θηλυκών πολικοτήτων.

Στην περίοδο μεταξύ των ενσαρκώσεων δεν έχετε φυσικά σεξουαλικά όργανα, αλλά διατηρείτε όμως την αρσενική ή τη θηλυκή σας πολικότητα ανάλογα με την εστίασή σας, με τις τάσεις του φυσικού, του συναισθηματικού, του νοητικού και λεπτοφυούς σώματός σας. Έτσι, αν έχετε γεννηθεί άνδρας, αυτό έγινε επειδή είστε περισσότερο εστιασμένοι ή πολωμένοι στη φυσική, νοητική ή ατμική όψη. Αν εστιαστείτε στη διαίσθηση, μπορεί να γεννηθείτε γυναίκα στην επόμενη ενσάρκωση. Αν αναπτύξετε την καθαρή θέληση και εστιαστείτε στο ατμικό σας σώμα, μπορεί να γεννηθείτε ξανά άνδρας.

Κάθε άτομο πρέπει να γεννηθεί πολλές φορές σαν άνδρας και πολλές φορές σαν γυναίκα πριν μπορέσουν όλες οι όψεις και τα σώματά του να αναπτυχθούν και να ολοκληρωθούν. Μόνο τότε θα μπορεί να εκφράσει τον Θείο Εαυτό του, που είναι η συγχώνευση και των δυο πολικοτήτων.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
Σεξ, Οικογένεια και Γυναίκα στην Κοινωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)