Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Πως συλλαμβάνεται η αληθινή ουσία του παιδιού

Τα παιδιά επηρεάζονται βαθιά από τις σχέσεις ανάμεσα στους γονείς τους. Ακούνε τι λένε οι γονείς μεταξύ τους και σαν μαγνητόφωνα καταγράφουν τα πάντα. Τα παιδιά παρατηρούν και καταγράφουν τη φυσική, συναισθηματική και νοητική ζωή των γονέων τους. Αυτές οι καταγραφές των σχέσεων ανάμεσα στη μητέρα και στον πατέρα τους δημιουργούν τις τάσεις του παιδιού.

Αν οι γονείς είναι επιφανειακά ευγενικοί και με σεβασμό μεταξύ τους, αλλά δεν έχουν αληθινή αγάπη, η ψυχική ανάπτυξη του παιδιού επιβραδύνεται.

Το σώμα του παιδιού δομείται όταν οι γονείς έχουν σωματική επαφή. Η ψυχή του παιδιού δομείται όταν οι γονείς έχουν επαφή με αγάπη, με τα συναισθήματα, την καρδιά και τον νου. Όταν αυτή η ανώτερη επικοινωνία δεν λαμβάνει χώρα, η ψυχή του παιδιού “αποβάλλεται”.

Είναι δυνατόν να είστε πολύ ευγενικοί και να σέβεστε το παιδί σας και να δημιουργήσετε ένα ορισμένο επίπεδο αυτοσεβασμού σ’ αυτό, αλλά ο διαρκής αυτοσεβασμός στο παιδί είναι ριζωμένος στον σεβασμό και στη γνήσια αγάπη των γονέων μεταξύ τους. Ένα παιδί περιμένει οι γονείς του να είναι αληθινά συγχωνευμένοι μεταξύ τους και να αγωνίζονται προς ένα όραμα· έχει ανάγκη να είναι οι γονείς του ευγενικοί. Όταν μια τέτοια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη μητέρα και στον πατέρα, τότε συλλαμβάνεται η αληθινή ουσία του παιδιού.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
Σεξ, Οικογένεια και Γυναίκα στην Κοινωνία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)