Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

Ο σκοπός των θρησκειών

Σκοπός των θρησκειών είναι να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ζήσει μια ενάρετη ζωή και να απολαύσει τα οφέλη της. Η θρησκεία είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηθικών αξιών που ενοποιεί το σώμα, τον νου και τη διάνοια. Ηθική είναι η ακεραιότητα της συμπεριφοράς στο σύνολό της. Η Ηθική ονομάζεται και Αρετή (Ντάρμα). Μόνο η εφαρμογή της ηθικής μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα ευημερίας. Όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο σκοπό και εδραιώνουν την ίδια αλήθεια. Το θεμελιώδες καθήκον τους είναι να επιφέρουν την εσωτερική μεταμόρφωση του ανθρώπου και να τον βοηθήσουν να εκδηλώσει τη θεϊκή του φύση. Τον βοηθούν να αναπτύξει πίστη στον ανώτερο εαυτό του, για να ζήσει μια καλή ζωή. Όλες οι θρησκείες έχουν αναπτυχθεί επάνω στα στερεά θεμέλια της ηθικής. Όταν παρακμάζει η ηθική, τότε όχι μόνο οι θρησκείες αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα παρακμάζει. Κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι καλός και να ζει μία ενάρετη ζωή. Μέσα από την εφαρμογή των ηθικών αξιών μπορεί κανείς να επιτύχει και τον πλούτο και την ευημερία.

-Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)