Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Η πρόοδος της ψυχής

Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η πρόοδος της ψυχής μπορεί να αγοραστεί ή να επιτευχθεί με:
το διάβασμα,
την ακρόαση μιας διάλεξης,
τον υπνωτισμό,
την μαγεία, κλπ.

Η ψυχή είναι ο σκληρότερος σπόρος και χρειάζεται κόπο και εργασία εάν θέλετε να μεγαλώσει. Χρειάστηκε εκατομμύρια χρόνια για να περάσει από το ένα βασίλειο στο άλλο, οδεύοντας  από το ανθρώπινο στο βασίλειο του Θεού.

Η πρόοδος της ψυχής μπορεί να επιτευχθεί μέσα από:
μελέτη,
διαλογισμό,
υπηρεσία,
πραγμάτωση, και
μετουσίωση.

Μελέτη – Μελέτη του εαυτού σας, του μίσους σας, των τυφλών παρορμήσεων και ωθήσεών σας. Μελέτη των συναισθημάτων, των σκέψεων και της μηχανιστικής σας σκέψης.

Διαλογισμός – Στοχαστείτε την σοφία των Μεγάλων Όντων. Γίνετε μεθοδικοί στο να καταγράφετε το αποτέλεσμα του διαλογισμού και των εμπειριών σας.

Υπηρεσία – Βρείτε έναν τρόπο για να υπηρετείτε: υπηρεσία για τον εαυτό σας, την οικογένεια, το έθνος και την ανθρωπότητα.

Πραγμάτωση – Προσπαθήστε να εκδηλώσετε τις ακόλουθες αρετές: ευγνωμοσύνη, ιερότητα, καρτερικότητα, συστολή/συγκράτηση, αξιοπρέπεια, ενθουσιασμό, χαρά και γαλήνη.

Μετουσίωση – Αλλάξτε την ουσία του φυσικού, συναισθηματικού και νοητικού σας σώματος.

Τα σώματά σας απαρτίζονται από τις αντίστοιχες ουσίες: φυσική, συναισθηματική και νοητική. Αλλά η ουσία κάθε σώματος έχει διαβαθμίσεις. Το ανώτερο επίπεδο λέγεται ατομική ουσία, που είναι η αγνότερη σε κάθε σώμα. Όσο αυτή η ουσία αυξάνει στο σώμα σας, περνάτε σε υψηλότερες μυήσεις. Για παράδειγμα:

Ποσοστό Ατομικής Ουσίας στις Μυήσεις

30% πρώτη
60% δεύτερη
75% Τρίτη
90% Τέταρτη
100% Πέμπτη

Αυτά τα ποσοστά εγγράφονται στα μόνιμα άτομά σας και στην επόμενη ζωή τα σώματά σας ξεκινούν από το ίδιο επίπεδο.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
The Solar Angel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)