Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Πώς το κάρμα σχηματίζει ένα σύννεφο;

Ερώτηση: Πώς το κάρμα σχηματίζει ένα σύννεφο;

Απάντηση: Ένα σύννεφο σχηματίζεται από τις λανθασμένες ενέργειες σας, τα αρνητικά συναισθήματα ή τη μολυσμένη σκέψη σας. Κάθε φορά που τα σώματά σας εξαναγκάζονται να κάνουν κάτι εναντίον του Νόμου της Φύσης και ενάντια στους νόμους της συνείδησής σας, αναδίδουν ένα αέριο, ένα στοιχείο, το οποίο συσσωρεύεται στο σώμα που έκανε τις λανθασμένες πράξεις. Η συσσώρευσή τους είναι οι σπόροι των μελλοντικών ασθενειών.

Υπάρχει, επίσης, το κάρμα που δημιουργείται μέσω της μη-δράσης. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του θέματος. Για παράδειγμα, έπρεπε να κάνετε κάτι και δεν το κάνατε. Αυτό είναι μια μορφή κάρμα. Έπρεπε να πείτε κάτι τώρα, και δεν το κάνατε λόγω του φόβου σας, λόγω του δισταγμού σας. Αυτό δημιούργησε κάρμα, γιατί δεν το κάνατε ενώ έπρεπε. Έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάτι όμορφο, και δεν το κάνετε, ενώ μπορούσατε να το κάνετε. Αυτό είναι επίσης κάρμα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει, και μόλις περνούσατε από δίπλα του. Θα μπορούσατε να είχατε κάνει ένα σάντουιτς και να ταΐσετε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το κάνατε. Η καρδιά σας σας είπε να το κάνετε. Δεν το κάνατε. Αυτό είναι κακό κάρμα στην αύρα σας. Δεν είναι μόνο αυτό που κάνετε που δημιουργεί κάρμα ή μη κάρμα, αλλά και και όσα δεν κάνετε, όσα δεν σκέφτεστε, όσα δεν λέτε που δημιούργησαν ένα κάρμα.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
The Eyes of Hierarchy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)