Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Ένας εργάτης της Ιεραρχίας δεν αποκαλύπτει τίποτα σχετικά με τις προηγούμενες ζωές σας, ούτε διαβάζει την αύρα σας

Ένας εργάτης της Ιεραρχίας δεν αποκαλύπτει τίποτα σχετικά με τις προηγούμενες ζωές σας, ούτε διαβάζει την αύρα σας για να επιδειχτεί ή να αποκτήσει επιρροή ή χρήματα. Είναι πιθανό ότι ένας εργάτης της Ιεραρχίας, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, αποκαλύπτει ένα μέρος μιας περασμένης ζωής σας για να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες ή να επισημάνει ένα ελάττωμα στην αύρα σας, ως προειδοποίηση. Ο εργάτης της Ιεραρχίας ενδιαφέρεται κυρίως για την μελλοντική επέκταση της συνειδητότητάς σας, όχι για το παρελθόν σας.

Οι πνευματικοί μαθητές του κόσμου πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε να μην ακούν αυτούς τους τσαρλατάνους που διαβάζουν τις αύρες των ανθρώπων και τους λένε για τις προηγούμενες ζωές τους χωρίς να έχουν την πραγματική ικανότητα ή έναν λόγο να το κάνουν. Μέχρι κάποιος να αναπτύξει υψηλότερη διόραση και να περάσει την Μύηση της Μεταμόρφωσης, οι αναγνώσεις του [της αύρας και των προηγούμενων ζωών] είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, και αναμιγνύονται με τα εκατομμύρια των εντυπώσεων που πλέουν στο διάστημα.


-Torkom Saraydarian
The Eyes of Hierarchy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)