Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Υπάρχουν δύο παράγοντες ελέγχου στη ζωή

Υπάρχουν δύο παράγοντες ελέγχου στη ζωή: η συνειδητότητα και τα αντικείμενα ή οι φορείς. Όταν τα αντικείμενα ή οι φορείς μάς ελέγχουν, η ζωή μας γίνεται τελικά χαοτική. Όταν η συνειδητότητα ελέγχει τη ζωή μας, τα αντικείμενα ή τα σώματά μας βρίσκουν τη σωστή αξία τους στη ζωή και αρχίζουν να εξελίσσονται.

Όταν ταυτιζόμαστε με τα τρία σώματα μας [φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό], εξασθενούμε τη συνειδητότητά μας. Καθώς απελευθερωνόμαστε από την κυριαρχία των τριών σωμάτων, επεκτείνουμε τη συνειδητότητά μας. Όταν η συνειδητότητά μας είναι στη διαδικασία διεύρυνσης, εμείς χειριζόμαστε τα σώματά μας. Όταν ταυτιζόμαστε με αυτά, εκείνα μας χειρίζονται.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
Consciousness vol.2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)