Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Αρσενική φύση - Θηλυκή φύση

Η αρσενική φύση θέλει να κυριαρχεί· Η θηλυκή φύση θέλει να περικλείει και να συμπεριλαμβάνει.

Η αρσενική φύση λειτουργεί με την ύλη και το νου· η θηλυκή φύση λειτουργεί με τα συναισθήματα και τη διαίσθηση.

Η αρσενική φύση λειτουργεί με τη δύναμη της θέλησής· η θηλυκή φύση λειτουργεί με τη δύναμη της αγάπης.

Η αρσενική φύση είναι το μονοπάτι· η θηλυκή φύση είναι το πεδίο.

Η αρσενική φύση απαιτεί· η θηλυκή φύση δίνει.

Η αρσενική φύση κάνει ερωτήσεις και βρίσκει απαντήσεις· η θηλυκή φύση αισθάνεται και διαισθητικά μαθαίνει.

Η αρσενική φύση διαιρεί και διαχωρίζει· η θηλυκή φύση συνθέτει.

Ο άνδρας και η γυναίκα είναι ακριβώς όπως τα δύο πόδια στο μονοπάτι της εξέλιξης: το καθένα έχει το δικό του πάνω και κάτω, και το καθένα είτε οδηγεί ή ακολουθεί.


-Torkom Saraydarian
Woman The Torch of The Future

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)