Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Η μη συγχώρεση σας συνδέει με τα γεγονότα που σας διαταράσσουν

Η μη συγχώρεση σας συνδέει με τα γεγονότα που σας διαταράσσουν και δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε υψηλότερα πεδία. Στην εσωτερική βιβλιογραφία υπάρχουν αρχεία εκείνων των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν από το αστρικό πεδίο στο νοητικό πεδίο εξαιτίας του μίσους τους. Έπρεπε να περιμένουν πολλές χιλιάδες χρόνια στο αστρικό πεδίο μέχρι να συγχωρήσουν.

Αν εισέλθετε στα κατώτερα επίπεδα του αστρικού πεδίου με σκεπτομορφές εκδικητικές και μίσους, έχετε κάθε πιθανή δυνατότητα να εκδικηθείτε τους ανθρώπους που μισείτε, αλλά δημιουργείτε έναν κόσμο ψευδαίσθησης για τον εαυτό σας. Οτιδήποτε σκέφτεστε στο αστρικό πεδίο μετατρέπεται σε πραγματικότητα. Μπορείτε να πάρετε ένα κανόνι, να το στοχεύσετε σε κάποιον και να τον καταστρέψετε. Κατόπιν, την επόμενη μέρα θα δείτε ότι είναι ζωντανός. Στη συνέχεια, παίρνετε ένα μαχαίρι και τον μαχαιρώνετε, αλλά την επόμενη μέρα είναι εκεί πάλι. Βρίσκεστε σε έναν εφιάλτη.

Οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν να μην παγιδεύονται σε αυτοκαταστροφικές σκεπτομορφές.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)