Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Η διδασκαλία της νέας εποχής είναι εξαιρετικά εστιασμένη, άμεση και συμπυκνωμένη

Καθώς μπαίνουμε στη νέα εποχή, η Διδασκαλία γίνεται πιο συνοπτική, άμεση και συνθετική. Οι παρουσιάσεις γίνονται όλο και μικρότερες επειδή ασχολούνται με το πιο ουσιαστικό. Στη νέα εποχή, δεν έχουμε χρόνο να χάνουμε σε δευτερεύοντα θέματα. Πρέπει να πηγαίνουμε στην ουσία και να την καταλάβουμε. Επίσης, οι διάνοιές μας είναι πιο οξείες από αυτές των προγόνων μας, κι έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε με λιγότερες εξηγήσεις και παραδείγματα.

Τα συγγράμματα της νέας εποχής θα έχουν πολύ νόημα. Δεν θα υπάρχει μία σελίδα με μία περιττή λέξη σε αυτήν. Οι συγγραφείς θα έχουν μεγάλο σεβασμό για τους αναγνώστες τους, κι έτσι δεν θα σπαταλούν τον χρόνο των αναγνωστών τους.

Η διδασκαλία της νέας εποχής είναι εξαιρετικά εστιασμένη, άμεση και συμπυκνωμένη.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
Talks on Agni vol.1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)