Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Αιτίες κατάθλιψης - Διαταραχή της πολικότητας

Μια άλλη αιτία της κατάθλιψης σχετίζεται με την ηλεκτρική ανταλλαγή ή την πολικότητα μεταξύ εσάς και των άλλων ή μεταξύ εσάς και αντικειμένων και τόπων. Ο Νόμος της Πολικότητας δηλώνει ότι τα ίδια ενεργειακά πεδία απωθούνται μεταξύ τους και τα μη ταυτόσημα ενεργειακά πεδία προσελκύουν το ένα το άλλο.

Όταν η πολικότητα των φυσικών, συναισθηματικών και νοητικών σωμάτων σας συγχωνεύεται με το ευρύτερο μαγνητικό πεδίο, είστε διευρυμένοι, χαρούμενοι, επιτυχείς και ισχυροί. Όταν το μαγνητικό πεδίο σκέψεων, προσώπων, αντικειμένων ή τόπων απωθεί το μαγνητικό σας πεδίο, είστε άρρωστοι, αδύναμοι και συγχυσμένοι. Μερικές φορές ακόμη και το μη ταυτόσημο ενεργειακό πεδίο αλλάζει, ή σας αλλάζει και δημιουργεί τριβές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σωστό κάποιες φορές να αλλάζουμε τόπο, έπιπλα κλπ. Μερικές φορές είναι καλό να απομακρύνεστε από εκείνα τα μέρη όπου αισθάνεστε κατάθλιψη, σύγχυση ή σάστισμα.

Μείνετε μακριά από ραδιενεργά απόβλητα, σταθμούς πυρηνικής ενέργειας, τόπους με ραδιενέργεια, με βαριά ηλεκτρικά καλώδια ή σταθμούς, και κτίρια ή άτομα που μειώνουν το ενεργειακό σας επίπεδο, περιορίζουν τον ορίζοντα σας και μειώνουν το φως σας.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι ένας μαγνήτης. Έχει ηλεκτρομαγνητική μορφή. Είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και οποιαδήποτε παραμόρφωση και διαταραχή σε αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δημιουργεί προβλήματα και τελικά οδηγεί τον άνθρωπο σε κατάθλιψη.

Πρέπει να παρακολουθείτε την πολικότητα σας με τους ανθρώπους, τους τόπους, τα αντικείμενα και τους χρόνους. Οπουδήποτε και με οτιδήποτε και με οποιονδήποτε είστε πιο δημιουργικοί και υγιείς, επιλέξτε αυτήν την τοποθεσία, αυτό το πρόσωπο, τα έπιπλα, το φαγητό, το υλικό, το χρώμα, τον ήχο και ούτω καθεξής.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
New Dimensions in Healing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)