Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Η διαφορά κουλτούρας και μόρφωσης

Οι καλλιεργημένοι άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν μια επαφή με την Εσωτερική τους Θειότητα σε κάποιο βαθμό. Η κουλτούρα δεν είναι μόρφωση. Η μόρφωση είναι γνώση, δεδομένα, πληροφορίες και η κατανόηση του τρόπου χρήσης αυτών των πληροφοριών.

Η κουλτούρα είναι μεταμόρφωση, αυτοπραγμάτωση. Κάποιος μπορεί να είναι μορφωμένος, αλλά να μην είναι καλλιεργημένος. Η μόρφωση είναι η συλλογή δεδομένων· η κουλτούρα είναι η μεταμόρφωση της φύσης κάποιου. Η κουλτούρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσω της γνώσης, αλλά μέσω της μεταμόρφωσης της ζωής. Η μόρφωση είναι ο τρόπος της κοινωνίας μας για να κερδίσουμε υλικά πράγματα· μόρφωση είναι η μελέτη του πολιτισμού. Το όλο θέμα της εκπαίδευσης είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα. Η κουλτούρα είναι η εκδήλωση της ομορφιάς. Η ομορφιά είναι το αποτέλεσμα της επαφής με τον Εσώτερο Εαυτό. Η εκπαίδευση μπορεί να διδάξει για την κουλτούρα αλλά δεν μπορεί να την δημιουργήσει εκτός εάν ο άνθρωπος μεταμορφωθεί.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
The Flame of Beauty, Culture, Love, Joy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)