Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019

Οι κακές συνήθειες και ο Λεπτοφυής Κόσμος

Για να ξεπεράσουμε τις κακές μας συνήθειες, πρέπει να πολεμήσουμε εναντίον τους ενώ είμαστε στη γη. Μόνο στο φυσικό πεδίο μπορούμε να αναπτύξουμε τις ενέργειες για να ξεπεράσουμε τις κακές μας συνήθειες. Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι παρόλο που μπορούμε να μεταφέρουμε τις φαύλες μας συνήθειες στον Λεπτοφυή Κόσμο, δεν μπορούμε να βρούμε ικανοποίηση σε αυτές. Κάποιος δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιήσει τις κακές του συνήθειες στον Λεπτοφυή Κόσμο, επειδή η ικανοποίηση των κακών συνηθειών γίνεται αισθητή κυρίως από το φυσικό όχημα και μέσα από αυτό. Κάθε φαύλη συνήθεια που ασκείται στον Λεπτοφυή Κόσμο δημιουργεί μια φλόγα που καίει το αστρικό όχημα, προκαλώντας πολλούς πόνους και βάσανα στην ψυχή.

Ο κίνδυνος στο να μεταφέρονται οι φαύλες συνήθειες στον Λεπτοφυή Κόσμο έρχεται από το γεγονός ότι οι φορείς των κακών συνηθειών προσπαθούν να έλθουν σε στενή επαφή με ανθρώπους χαμηλού επιπέδου, των οποίων η συνειδητότητα κοιμάται στη γη. Προσπαθούν να τους διεγείρουν και να τους κατευθύνουν σε παρόμοιες κακές συνήθειες, για να αισθανθούν ικανοποίησή μέσα από τις κακές τους συνήθειες. Ευκολότερη πρόσβαση σε τέτοια πνεύματα δίνεται όταν χρησιμοποιούνται οινοπνευματώδη ποτά· όταν κάποιος πηγαίνει για ύπνο με σκέψεις και συναισθήματα κακίας, συκοφαντίας και απληστίας· ή όταν κάποιος κοιμάται κοντά σε σφαγεία, πορνεία ή χώρους όπου υπάρχει ηθική μόλυνση, στάσιμα νερά και ύλες, ή σκουπίδια. Η καθαριότητα είναι μια μεγάλη βοήθεια στην απόρριψη τέτοιων νυχτερινών επισκεπτών από τα σπίτια μας.

Το αίμα επίσης προσελκύει αυτούς τους επισκέπτες. Ένας από τους παράγοντες που τους βοηθά σε μεγάλο βαθμό είναι η αισχρολογία, ένα χαλαρό κι απρεπές στόμα ή ένα στόμα που εκβάλει βρωμιά, βρισιές και βλασφημίες. Τέτοιες εκπορεύσεις εκπέμπουν ορισμένα σήματα στους φορείς των φαύλων συνηθειών από τον Λεπτοφυή Κόσμο.

Οι κακές συνήθειες και γενικά οι συνήθειες συνεχίζουν να υπάρχουν σε πολλές ενσαρκώσεις. Είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και να γίνουν ισχυρότερες.

Οι κακές συνήθειες και γενικά οι συνήθειες μπορούν να εξαλειφθούν εάν η θέληση ενεργοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί δυναμικά για να τις καταστρέψει.

Αν το άτομο κατορθώσει να αναρριχηθεί συνειδητά στα υψηλότερα στρώματα του Λεπτοφυούς Κόσμου, μπορεί να διαλύσει τις συσσωρεύσεις των κακών συνηθειών και γενικά των συνηθειών στο αστρικό του σώμα. Κάθε συνήθεια προέρχεται από ένα σχηματισμό δυνάμεων στην αύρα και αυτός ο λεπτοφυής όγκος δεν είναι εύκολο να καταστραφεί.

Η ανώτερη αρμονία και τα πυρά των υψηλότερων επιπέδων του Λεπτοφυούς Κόσμου μπορούν να τα διαλύσουν. Μπορούν επίσης να διαλυθούν αν ασκηθεί ισχυρή θέληση πάνω σε αυτά ενώ κάποιος εξακολουθεί να ζει στη γη.

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι στον Λεπτοφυή Κόσμο δεν μπορεί κανείς να αναπτύξει νέες κακές συνήθειες. Είναι στη γη που βλασταίνουν, αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται. Μπορεί κανείς να συνεχίσει τις κακές του συνήθειες στα χαμηλότερα επίπεδα του Λεπτοφυούς Κόσμου, αλλά καθώς ανεβαίνει υψηλότερα, φαίνονται ανόητες και μη ενδιαφέρουσες.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
Other Worlds

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)