Πνευματικοτητα - Συνειδητοτητα - Ελευθερια

Μερικά καινούργια και παλιότερα άρθρα μου σχετικά με τη πνευματικότητα και το διαλογισμό.

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020

Άνθρωποι από τον Πύρινο Κόσμο μπορούν να κατεβούν και να εκτελέσουν πολλές θαυματουργές επεμβάσεις

Άνθρωποι από τον Πύρινο Κόσμο μπορούν να κατεβούν στον αστρικό και φυσικό κόσμο και να εκτελέσουν πολλές θαυματουργές επεμβάσεις στο ανθρώπινο σώμα. Μπορούν ακόμη και να σταματήσουν μηχανήματα και αυτοκίνητα, εάν δουν μεγάλους κινδύνους, ή να μεταφέρουν διάφορα αντικείμενα από μεγάλες αποστάσεις.

Αναφέρεται επίσης ότι μπορούν να πιάσουν βόμβες και να τις τοποθετήσουν με ασφάλεια στη γη πριν εκραγούν. Υπάρχει μια ομάδα αστρικών εξυπηρετητών που είναι οργανωμένοι για να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους των πολεμικών παιχνιδιών που η ανθρωπότητα παίζει τόσο σοβαρά και με μεγάλο μίσος και εχθρότητα.

Ορισμένοι προχωρημένοι Μυημένοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αστρικά χέρια τους για να μετακινήσουν αντικείμενα ή να γράψουν ένα γράμμα μπροστά σε ένα κοινό. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό είναι μαγικό ή ότι εκτελείται από αόρατες δυνάμεις. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αόρατα αστρικά χέρια του και να εκτελέσει πολλές ενέργειες.

Τα αστρικά χέρια μπορούν να διεισδύσουν στο σώμα χωρίς να καταστρέψουν το σώμα και να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο είδος χειρουργικής επέμβασης. Για να γίνει αυτό, απαιτείται μεγάλη ενόραση και πλήρης έλεγχος στα αστρικά χέρια και δάχτυλα. Τέτοιοι άνθρωποι φαίνονται σαν να ήταν ακίνητοι, αλλά τα αστρικά χέρια τους είναι σε δράση.


-Τορκόμ Σαραϊνταριάν
Other Worlds

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Add me on facebook (παρακαλώ συστηθείτε)